Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i „whistleblowing”

Profil uczestnika:

Na ten kierunek zapraszamy przedstawicieli firm i instytucji zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, obowiązanych lub zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji bezpiecznego, efektywnego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (tzw. systemu whistleblowingowego), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób pracujących w jednostkach audytu i kontroli, odpowiedzialnych za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do 17 grudnia 2021 r. do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów - whistleblowing). Wymagać to będzie od państw członkowskich UE wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne jak i prywatne liczące powyżej 250 pracowników, a te liczące powyżej 50 pracowników od 17 grudnia 2023 r. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę obowiązane pod groźbą sankcji.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Menedżer systemu kontroli wewnętrznej i „whistleblowing” jest przygotowanie uczestnikó do zaplanowania, wdrożenia, profesjonalnego zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem wymogów dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937, a w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer systemu kontroli wewnętrznej - absolwenci studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego jednostkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami w zakresie nieprawidłowości wewnątrz organizacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

 Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

- dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 


 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Czas trwania studiów to dwa semestry.

L.p.

Przedmiot

1.

Audyt i kontrola wewnętrzna

2.

Ład korporacyjny (governance, risk, compliance) w organizacji

3.

Standardy ISO w informowaniu o nieprawidłowościach w organizacji

4.

Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa

5.

Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości

6.

Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości

7.

Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych

8.

Praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji

9.

System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu kontroli wewnętrznej

10.

Proces komunikacji wewnątrz organizacji

11.

Ochrona danych osobowych sygnalistów– RODO, regulacje szczególne

12.

Projektowanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych

13.

Oszustwa i nadużycia finansowe w organizacjach

14.

Korupcja oraz konflikt interesów w organizacji

15.

Seminarium końcowe

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

 

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin