Studia podyplomowe

Menedżer XXI wieku - Symulator Decyzji Biznesowych

Głównym celem studiów podyplomowych Menedżer XXI wieku – Symulator Decyzji Biznesowych jest prezentacja nowoczesnych metod, technik i narzędzi wspierających proces budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. W trakcie zajęć główny nacisk położony zostanie na wizualizację wpływu podejmowanych decyzji na wynik realizowanych projektów/zadań oraz funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Innowacyjna formuła studiów bazująca na komputerowych symulacjach rynku pozwoli na szybki transfer wiedzy w praktyczne umiejętności oraz przygotuje uczestników do implementacji omawianego materiału w realnych warunkach biznesowych.

Studia prowadzone będą we współpracy z firmą Symulator Biznesu SP. J.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6000 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Program studiów dwusemestralnych „Menedżer XXI wieku – Symulator Decyzji Biznesowych”.


I.    SYMULATOR RYNKU PRODUKTÓW:

1.    analiza rynku i wskaźniki marketingowe,
2.    zarządzanie portfelem produktów,
3.    tworzenie i kontrola planów sprzedażowych,
4.    strategie cenowe,
5.    wskaźniki komunikacji marketingowej,
6.    rachunkowośćzarządcza;

II.    SYMULATOR NEGOCJACJI:

1.    komunikacja interpersonalna,
2.    komunikacja w negocjacjach,
3.    budowanie skutecznych i efektywnych strategii negocjacyjnych,
4.    techniki negocjacyjne i manipulacja w negocjacjach;

III.    SYMULATOR PROJEKTU:

1.    zarządzanie zespołami ludzkimi w projektach,
2.    cele lidera projektu w fazie zależności,
3.    cele lidera projektu w fazie różnicowania,
4.    cele lidera w fazie kryzysu odpowiedzialności,
5.    cele lidera w fazie ataku na lidera,
6.    zarządzanie projektami w organizacji,
7.    symulacja do zarządzania projektami,
8.    techniki i narzędzia zarządzania projektami;

IV.    SYMULATOR RYNKU USŁUG:

1.    analiza rynku i wskaźniki marketingowe,
2.    zarządzanie portfelem produktów,
3.    tworzenie i kontrola planów sprzedażowych,
4.    strategie cenowe,
5.    bezpośrednie wsparcie sprzedaży,
6.    rachunkowość zarządcza,
7.    rentowność produktów i klientów,
8.    zarządzanie wartością marki;

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin