Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia UE - edycja I

Cel studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z obecnym oraz przyszłym stanem w obszarze systemu ochrony danych osobowych, w kontekście nowelizacji prawa UE. W trakcie studiów zaprezentowane zostaną nowe obowiązki ochrony danych  wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dyrektywy (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, jak również z krajowych przepisów.

Ponadto udział w studiach pozwoli na przygotowanie uczestników do pełnienia roli inspektora danych osobowych oraz udzielania porad i konsultacji.

Profil uczestnika:

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu danych osobowych i prywatności. W szczególności dotyczy to  administratorów danych osobowych, obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji i przyszłych inspektorów ochrony danych osobowych oraz kandydatów na powyższe stanowiska. Ponadto studia adresowane są do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ich przedstawicieli, działających w sferze handlu internetowego, ubezpieczeń, ochrony zdrowia, rachunkowości i HR (zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa) oraz windykacji; pracodawców oraz pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych; kierowników, pracowników samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych; doradców, konsultantów, trenerów oraz audytorów z obszaru ochrony danych osobowych.

 

Czesne

5100 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne.

Moduł I Prawo do prywatności – ochrona danych osobowych.

 1. Źródła ochrony danych osobowych oraz prywatności osób.
 2. Dane osobowe w systemie ochrony informacji.
 3. Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne ochrony danych osobowych.
 4. Reforma prawa o ochronie danych osobowych. Zakres unijnego rozporządzenia ogólnego oraz tzw. dyrektywy policyjnej. Przygotowanie do stosowania ogólnego rozporządzenia.
 5. Zasady oraz dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

Moduł II Dane osobowe w sektorze publicznym i prywatnym

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz transgraniczna ochrona danych na przykładach chmury obliczeniowej (cloud computing)
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu systemów IT.
 3. Zabezpieczenie danych osobowych.
 4. Rola norm jakości oraz krajowych ram interoperacyjności w zabezpieczeniu danych osobowych.
 5. Praktyczne i prawne aspekty dokumentacji ochrony danych osobowych. Opracowywanie, nadzorowanie i aktualizowanie.

Moduł III Uczestnicy (podmioty) przetwarzania danych osobowych.

 1. Międzynarodowy i krajowy organ ochrony danych osobowych – przyszły organ nadzorczy.
 2. Pojęcie administratora oraz współadministratora danych osobowych oraz wynikające obowiązki.
 3. Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych – wymogi, status, obowiązki oraz zadania. Tworzenie punktu kontaktowego. Współpraca z GIODO oraz przyszłym organem nadzorczym.
 4. Prawa i wolności podmiotu danych osobowych.
 5. Kontrola ochrony danych osobowych. Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa informacji oraz kontrole zewnętrzne.

Moduł IV Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych.

 1. Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych i analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych osobowych.
 2. Zarządzanie incydentami oraz zgłaszanie i ewidencjonowanie naruszeń ochrony danych osobowych.
 3. Przyszły rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inna dokumentacja ochrony danych osobowych. Opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie.
 4. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych. Opracowanie umowy powierzenia.
 5. Praktyczne aspekty kształtowania zgody i klauzuli  informacyjnych.
 6. Szczegółowe omówienie zagadnień w następujących obszarach:
 • Dane osobowe w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 • Dane osobowe w sklepie internetowym. Profilowanie danych. Zautomatyzowane  decyzje. Marketing.
 • Dane osobowe w medycynie.
 • Dane osobowe w HR i rachunkowości (zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa).
 • Dane osobowe w windykacji.
 • Dane osobowe w ubezpieczeniach.
 • Dane osobowe w instytucjach finansowych.

Wykładowcy

Wszystkie wymienione osoby to praktycy z dużym doświadczeniem:
1. Maciej Kołodziej (v-ce przewodniczący stowarzyszenia administratorów bezpieczeństwa informacji)
2. Jarosław Myślak
3. Mariusz Trajfacki (menedżer w korporacjach)
4. Paweł Kmiecik (zajmuje się ochroną danych w służbie zdrowia)
5. Grzegorz Pobożniak, Tomasz Sowa (kancelaria prawna Kubas, Kos, Gałkowski)

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin