Organizacja reklamy dla nauczycieli - edycja I

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

Cel studiów:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela przedmiotów zawodowych nauczanych w szkołach ponadpodstawowych. Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą na efektywne nauczanie w zawodzie technik organizacji reklamy oraz w innych zawodach, w których występują przedmioty ekonomiczne.

Program studiów przygotowany jest zgodnie z efektami kształcenia zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie: technik organizacji reklamy (333906).

Dodatkowo program studiów obejmuje dwa obszary, które pozwolą przyszłemu nauczycielowi kompleksowo przygotować się do wykonywania swoich obowiązków:

  • ocenianie kryterialne (stosowane przy ocenie rezultatów wykonywanych przez zdających podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie),
  • metodologia i tworzenie testów oraz zadań  do części pisemnej i praktycznej egzaminu.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).  

Czesne

3500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba ECTS

 

Moduł I. Organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

 

1.

Przygotowanie oferty oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

6

3

2.

Działalność gospodarcza w reklamie.

5

2

3.

Negocjacje.

12

4

4.

Marketing w działalności reklamowej.

6

3

 

Moduł II. Zarządzanie kampanią reklamową

1.

Tworzenie planu medialnego.

20

5

2.

Prawo w reklamie.

10

4

3.

Psychologia reklamy.

15

4

4.

Badanie skuteczności reklamy.

20

5

 

Moduł III. Realizacja przekazu reklamowego

1.

Elementy towaroznawstwa.

5

2

2.

Tworzenie przekazu reklamowego.

6

3

3.

Organizacja i techniki reklamy.

10

4

4.

Grafika komputerowa.

18

4

 

Moduł IV. Ocenianie kryterialne i tworzenie testów oraz zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu

1.

Istota oceniania kryterialnego.

8

4

2.

Etyczne aspekty oceniania.

6

3

3.

Metodologia i tworzenie testów do części pisemnej.

6

3

4.

Metodologia i tworzenie zadań do części praktycznej.

6

3

5.

Seminarium końcowe.

10

10

 

Praca końcowa.

 

15

 

 

 

 

 

Razem:

169

81

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin