Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, opartego na obszernej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, zagadnień techniczno-budowlanych, funkcjonowania pośrednika w obrocie nieruchomości na rynku. 
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób zamierzających wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami są niezbędnym warunkiem i pierwszym krokiem do zdobycia licencji państwowej. Dają uprawnienie do rozpoczęcia praktyk zawodowych, będących kolejnym wymogiem w procesie kwalifikacyjnym dla kandydatów do zawodu pośrednika. 

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz ukończenie praktyk zawodowych jest podstawą do ubiegania się o nadanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, w trybie obecnie obowiązującym. 

Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości w charakterze pośredników w obrocie. Uczestnikami studiów mogą osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie), zamierzające ubiegać się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. nr 117, poz. 786). 
Poszczególne bloki tematyczne studiów odpowiadają w pełni wspomnianemu programowi. 

Warunki ukończenia studiów:
Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, 
Pozytywne zaliczenie egzaminów semestralnych (4-5 w ciągu roku)
Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. 

Egzaminy semestralne, przeprowadzane w formie testów wielokrotnego wyboru obejmują najważniejsze bloki tematyczne:
Prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań
Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
Gospodarka nieruchomości 
Podstawy ekonomii i rynek nieruchomości 
Zagadnienia z zakresu obrotu nieruchomościami oraz działalności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościach 
Zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i budownictwa 

Materiały dydaktyczne: 
Uczestnicy otrzymują książkę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Prowadzący zajęcia przygotowują konspekty do zajęć, które są rozdawane uczestnikom przed ich rozpoczęciem oraz umieszczane na stronie internetowej KSB.

Seminarium dyplomowe: 
Prowadzone w trakcie II semestru.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

dr Małgorzata Zięba

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

I semestr:

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

   1. Część ogólna prawa cywilnego
   2. Podstawy prawa rzeczowego
   3. Podstawy prawa zobowiązań
   4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
   5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
   6. Źródła informacji o nieruchomościach
   7. Gospodarka przestrzenna
   8. Gospodarka nieruchomościami
   9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

   1. Podstawy budownictwa
   2. Przegląd technologii w budownictwie
   3. Proces inwestycyjny w budownictwie
   4. Eksploatacja nieruchomości

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

   1. Elementy finansów i bankowości

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYLINARNE

   1. Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia
   2. Doradztwo na rynku nieruchomości
   3. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

Łącznie 128 godzin zajęć w I semestrze.

II semestr:

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 1. Podstawy ekonomii
 2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
 2. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
 3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
 2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 3. Procedury w obrocie nieruchomościami
 4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 5. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
 6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
 7. Notariusz w obrocie nieruchomościami

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYLINARNE

 1. Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Łącznie 88 godzin zajęć w II semestrze.

Suma godzin na studiach, łącznie z seminariami i egzaminami wynosi: 216 godzin.

Tryb zajęć

Tryb zajęć:

I semestr:

wspólny blok tematyczny ze specjalnością Zarządzanie nieruchomościami – 128 godzin wykładów
zajęcia odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu: w piątki (5 godzin lekcyjnych od 16:30), soboty (8 godzin lekcyjnych, od 8:45) oraz dwie niedziele (6 godzin lekcyjnych)

II semestr:

wykłady specjalistyczne z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – 88 godzin, 
zajęcia odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu : w piątki (5 godzin lekcyjnych od 16:30), soboty (8 godzin lekcyjnych, od 8:45)

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalności Zarządzanie nieruchomościami i uzyskania dyplomu ukończenia tego kierunku. 

Zajęcia na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzanie Nieruchomościami, w drugim semestrze, odbywają się w innych terminach, co daje możliwość równoległych studiów na tych dwóch kierunkach. 

Dodatkowa oplata z tytułu uczestnictwa w zajęciach kierunku Zarządzanie nieruchomościami wynosi 1800 zł plus 200 zł wpisowego.


Studia dwusemestralne, 216 godzin zajęć 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin