Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy o możliwości płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zasad dysponowania funduszami unijnymi. Program studiów kładzie szczególny nacisk na sposoby pozyskiwania, wykorzystania, zarządzania oraz rozliczania środków będących do dyspozycji jednostek finansów publicznych w ramach unijnych funduszy, programów i środków pomocowych.

Profil uczestnika:

Studia adresowane do osób pracujących w jednostkach finansów publicznych oraz pracowników organizacji pozarządowych nastawionych na współpracę z jednostkami administracji publicznej.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4200 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

Program studiów:

 1. Wiedza ogólna o Unii Europejskiej
  • Historia integracji europejskiej
  • Podstawy funkcjonowania UE
  • Europejska integracja ekonomiczna
  • Prawo europejskie
  • Polityki UE
  • Źródła informacji o UE
 2. Specyfika jednostek finansów publicznych
  • Specyfika funkcjonowania jednostek finansów publicznych
  • Prawne uwarunkowania działania jednostek finansów publicznych
  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie finansami w jednostkach finansów publicznych
  • Polityka finansowa państwa w aspekcie członkostwa Polski w UE
  • Podstawy audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych
 3. Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi w jednostkach finansów publicznych
  • Programy i fundusze unijne
  • Fundusze dla jednostek finansów publicznych
  • Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi w jednostkach finansów publicznych
  • Studium wykonalności (Biznes Plan)
  • Analiza finansowa
  • Ocena efektywności inwestycji
  • Lobbing i negocjacje wspierające pozyskiwanie funduszy
  • Monitoring i sprawozdawczość wykonywania projektów
  • Jednostki finansów publicznych a organizacje pozarządowe – zasady współpracy w UE
  • Poszukiwanie pracy w jednostkach administracji UE
  • Zajęcia do wyboru
 4. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin