Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach

Cel studiów:

Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, związanej z umiejętnością efektywnego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Działania te obejmować będą swoim zakresem: przygotowanie aplikacji, sporządzenie studiów wykonalności (biznesplanów) wraz z pełną analizą oceny inwestycji. Znakomite efekty dydaktyczne osiągane są poprzez system warsztatów i treningów medialnych.

Absolwenci studiów będą mogli w sposób samodzielny dokonać analizy planowanej inwestycji, wyboru formy jej finansowania oraz wykonać kompletne zgłoszenie wraz ze studium wykonalności na potrzeby sfinansowania.

Profil uczestnika:

Studia skierowane do pracowników sektora MSP z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz osób pracujących w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 

Program studiów:

 1. Wiedza ogólna o Unii Europejskiej
  • Historia integracji europejskiej
  • Podstawy funkcjonowania UE
  • Gospodarka Unii Europejskiej
  • Źródła informacji o UE
  • Prawo europejskie
  • Finanse Międzynarodowe
  • Prawo rynku wewnętrznego UE (Europejskie prawo gospodarcze)
  • Polityka UE
 2. Fundusze unijne w Polsce
  • Zamówienia publiczne
  • Struktura administracyjna zarządzania funduszami unijnymi w Polsce
  • Programy i fundusze unijne
  • Programy i fundusze wspierające przedsiębiorczość MSP
  • Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji unijnej
  • Lobbing i negocjacje wspierające pozyskiwanie funduszy
  • MSP w Polsce (szanse i zagrożenia)
 3. Studium wykonalności i analiza inwestycji
  • Źródła finansowania inwestycji
  • Analiza finansowa
  • Ocena efektywności inwestycji
  • Zarządzanie projektami w UE
  • Studium Wykonalności (Biznes Plan)
  • Monitoring i sprawozdawczość wykonywania projektów
 4. Zajęcia do wyboru
 5. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin