Studia podyplomowe

Praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami

Oferta praktyk dedykowana specjalnie dla absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Nieruchomościami Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, na podstawie zawartej umowy o współpracy, stanowi element kompleksowej oferty kształcenia dla kandydatów do zawodu zarządcy nieruchomości, której etapem końcowym jest uzyskanie licencji zawodowej.

Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy, w większości wypadków licencjonowani zarządcy nieruchomości.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

0 PLN

Opiekun kierunku

dr Katarzyna Najbar

E-mail: ksb@uek.krakow.pl, najbark@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Program praktyk:

 1. Organizacja firmy zarządzającej
 2. Źródła informacji wykorzystywane w zarządzaniu nieruchomościami
 3. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 4. Organizacja zaopatrzenia w media oraz bieżącej obsługi nieruchomości
 5. Obsługa techniczna nieruchomości
 6. Sprawozdawczość zarządcy nieruchomości
 7. Zarządzanie nieruchomością publiczną
 8. Specyfika zarządzania nieruchomością komercyjną
 9. Zarządzanie nieruchomością przemysłową  
 10. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
 11. Zarządzanie zasobami towarzystw budownictwa społecznego
 12. Zarządzanie nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej
 13. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
 14. Dodatki mieszkaniowe w praktyce zarządcy
 15. Oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę zarządcy
 16. Doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami
 17. Windykacja należności
 18. Przygotowanie planu zarządzania nieruchomościami

Łącznie planowanych jest ponad 200 godzin zajęć praktycznych.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin