Prawo reklamy i marketingu z elementami neurokomunikacji

Program studiów:

I. PRAWO REKLAMY
1.             Reklama i jej oddziaływanie 
2.             Reklama vs. Informacja. Aspekty prawne
3.             Źródła prawa  
4.             Reklama a dobra osobiste
5.             Nieuczciwa reklama 
6.             Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa ( aspekty praktyczne) 
7.             Reklama a prawo autorskie 
8.             Reklama w Internecie 
9.             Reklama a prawa własności intelektualnej 
10.          Reklama a umowy 
II. PRAWO MARKETINGU
11.          Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty prawne
12.         Strategie komunikacji rynkowej z perspektywy prawnej 
13.         Strategia ochrony marki i innych komunikatów wizualnych  (aspekty praktyczne)
14.         Strategia ochrony praw własności intelektualnej 
15.         Badania konsumenckie z perspektywy prawnej  
16.         Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii 
III. ELEMENTY NEUROKOMUNIKACJI
17.         Przewrót kognitywny i jego znaczenie w prawie i ekonomii 
18.         Wprowadzenie do neuromarketingu 
IV. PRZEDMIOTY DODATKOWE
19.         Etyka w reklamie i marketingu 
20.         Technologia informacyjna w reklamie 
21.         Podstawy prawa cywilnego 
22.         Postępowanie przed UP RP z elementami k.p.a. (aspekty praktyczne) 
V. SEMINARIUM DYPLOMOWE – PRACA PISANA POD OPIEKĄ WYBRANYCH WYKŁADOWCÓW


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

Dyplom:

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
 


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin