Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działalności gospodarczej i finansowej

Cel Studiów

 • Absolwent studiów podyplomowych uzyska kompendium wiedzy z zakresu psychologii – profilu domniemanego przestępcy czy to pospolitego czy gospodarczego, zapozna się ze strukturą i zakresem działania instytucji i służb kontrolnych.
 • Zapozna się z czynnikami kryminogennymi poszczególnych rodzajów przestępstw, pozna nowe metody przestępczości gospodarczej, komputerowej oraz działania organów ścigania stosujących nowe zdobycze kryminalistyki w zwalczaniu przestępczych.
 • Absolwent posiądzie wiedzę na temat ogólnie rozumianej procedury karnej, metod zwalczania działań korupcyjnych.
 • W trakcie zajęć uczestnik pozna techniki samoobrony na bazie jujitsu i karate, będzie się czuł bezpieczny, będzie umiał właściwie zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Profil uczestnika

 • Pracownicy Policji, Sądów Gospodarczych, Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej innych instytucji kontrolnych i jednostek finansów publicznych.
 • Pracownicy zajmujący się audytem wewnętrznym w instytucjach chcący poszerzyć swój zakres wiedzy o kolejny obszar dotyczący przeciwdziałania oszustwom, korupcji i defraudacjom.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

8200 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Program studiów:

 1. Elementy psychologii – profil przestępcy pospolitego, gospodarczego/ finansowego (20 godz.)
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa – zagadnienia związane z przestępczością gospodarczo-finansową (10 godz.)
 3. Organizacja i zarządzanie w służbach kontrolnych (8 godz.)
 4. Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej (12 godz.)
 5. Czynniki kryminogenne przestępstw pospolitych, gospodarczych i finansowych – działanie zapobiegawcze w przestępczości gospodarczej i finansowej (15 godz.)
 6. Kryminalistyka w wykrywaniu przestępstw pospolitych, gospodarczych i finansowych (20 godz.)
 7. Metody prewencji i zwalczania przestępczości pospolitej, gospodarczej i finansowej (15 godz.)
 8. Wywiad oraz kontrwywiad w działalności gospodarczej (8 godz.)
 9. Organizacje przestępcze – struktura działalności (8 godz.)
 10. Nowe formy przestępczości gospodarczej, oszustwa finansowe – „pranie brudnych pieniędzy” (6 godz.)
 11. Przestępstwa komputerowe (6 godz.)
 12. Audyt systemów informatycznych (6 godz.)
 13. Elementy procedury karnej – różnice w postępowaniu w przypadku ujawnienia przestępstwa pospolitego a gospodarczego (10 godz.)
 14. Metody zwalczania działań korupcyjnych w organizacjach gospodarczych (8 godz.)
 15. Techniki informatyczne w działalności audytora (6 godz.)
 16. Elementy samoobrony na bazie jujitsu i karate (24 godz.)
 17. Seminarium dyplomowe (18 godz.)

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin