Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement management)

Cel studiów:


Głównym celem studiów jest rozwój umiejętności oraz przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętych zakupów dla przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na proces zaopatrywania przedsiębiorstwa z perspektywy całego procesu produkcyjnego oraz wartości przekazywanej ostatecznemu konsumentowi produktów. Studia umożliwią również analizę funkcjonowania działów zakupów, ich współpracy z zewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania działów zakupów wewnątrz organizacji jako współtwórców strategii przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą mieli także okazję nauczyć się budowania relacji z dostawcami, w tym strategii zakupowych i negocjacyjnych oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań. Studia zawierają również takie elementy jak aspekty prawne, międzynarodowe i logistyczne istotne z punktu widzenia osób zajmujących się zakupami dla firm. Zajęcia w ramach studiów będą koncentrować się na kształceniu profesjonalistów z tej dziedziny i poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

Profil uczestnik:
Oferta studiów adresowana jest do osób związanych zawodowo z obszarem zakupów dla przedsiębiorstw oraz dla osób pragnących w przyszłości rozwijać swą karierę w tym kierunku.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

8500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia trwają 2 semestry, łącznie 180 godzin.

Program studiów:

I.    Moduł „Wartość”:
1.    Miejsce zakupów w organizacji
2.    Współzależność zakupów i strategii firmy
3.    Budowanie strategii zakupowych
4.    Budowanie wartości i przewagi konkurencyjnej
    
II.    Moduł „Rynek dostawców”:
1.    Analiza rynku dostawców
2.    Makroekonomiczne czynniki w zakupach
3.    Konstrukcja procesu zakupowego

III.    Moduł „Współpraca z dostawcami”:
1.    Wymiana informacji
2.    Budowanie długofalowych relacji
3.    Ocena dostawców
4.    Firma jako klient w oczach dostawcy

IV.    Moduł „Analiza wskaźników finansowych”:
1.    Analiza cen
2.    Znaczenie optymalnego doboru wskaźników pozacenowych
3.    Wskaźniki finansowe dotyczące procesu pozyskiwania materiałów
4.    Wpływ cen zakupów na ostateczną cenę produktu

V.    Moduł „Negocjacje”:
1.    Asertywność w kontaktach z dostawcami
2.    Strategie negocjacyjne
3.    Strategie negocjacyjne

VI.    Moduł „Prognozowanie i budżetowanie”:
1.    Planowanie produkcji a dostawy- działanie na granicy
2.    Prognozowanie cen surowców
3.    Tworzenie budżetu zakupów
4.    Budżet zakupów w strategii firmy

VII.    Moduł „Zarządzanie dostawą/Supply Management”:
1.    Rola SM w procesie produkcji firmy
2.    Etapy procesu, strony uczestniczące, KPI – kryteria planowania procesów i wdrażania
3.    Metody podstawowe – ciągłe doskonalenie, dostosowanie produkcji do sekwencji klienta
4.    Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) -  poziom usług, dokładność prognoz, poziom zapasów, niezawodność produkcji

VIII.    Moduł „Logistyka/Logistyka międzynarodowa”:
1.    Transport
2.    Incoterms
3.    Zabezpieczenie płatności w handlu zagranicznym
4.    KANBAN
5.    Nowoczesne metody kompletacji  

IX.  Moduł „Aspekty prawne”

1.    Aspekty prawne umów handlowych
2.    Tworzenie kontraktów i umów handlowych
3.    Podział ryzyka w zabezpieczeniu dostaw
4.    Zakupy giełdowe

 


X. Aspekty międzykulturowe w zakupach

XI.   Rynek dostawców – case study

XII.  Współpraca z dostawcami – case study 

XIII. Seminarium dyplomowe

 

Program studiów umożliwia także korzystanie z pojedynczych modułów dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z konkretnego obszaru dziedziny zakupów. Cena udziału w jednym module wynosi 1200 zł.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin