Projektowanie systemów jakości w firmie

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy o współczesnych koncepcjach zarządzania systemami jakości, środowiskowymi, bezpieczeństwa pracy w różnego typu jednostkach organizacyjnych, a w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, naukowo-badawczych, administracyjnych i oświatowych. Omawiane zagadnienia są przedstawiane na bazie wymagań międzynarodowych norm ISO serii 9000, 14000, normy Pn18001 oraz programu Eco Management and audyt Scheme (EMAS) Unii Europejskiej.

Profil uczestnika:

Studia są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i kierowanie systemami zarządzania w przedsiębiorstwach oraz dla pracowników firm konsultingowych. Uzyskana wiedza będzie również przydatna dla kierownictw małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając zwiększanie ich konkurencyjności na rynkach krajowymi zagranicznych. W studiach mogą uczestniczyć osoby bez dużego doświadczenia, pragnące zdobyć dodatkowe umiejętności.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Jan Madej

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

 

Program studiów:

 1. Zarządzanie operacjami
 2. Statystyka matematyczna
 3. Inżynieria jakości
 4. Koszty jakości
 5. Statystyczne sterowanie procesami
 6. Odbiorcza kontrola jakości
 7. Międzynarodowy system zapewnienia jakości
 8. Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego
 9. Integracja systemów zarządzania - elementy wspólne systemów
 10. Dokumentacja systemu i audyt wewnętrzny
 11. Prawna ochrona rynku
 12. Pakiety komputerowe
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 14. Zarządzania poprzez analizę ryzyka (HACCP)
 15. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin