Studia podyplomowe

Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej na największym, mierząc liczbą konsumentów,  rynku zbytu na świecie. Odmienność kulturowa, nieznajomość przepisów prawnych, trudność języka chińskiego oraz brak rozwiniętych doświadczeń handlowych z Chinami stanowią znaczącą barierę dla polskich przedsiębiorstw chcących zaistnieć na tamtejszym rynku. Nasza oferta edukacyjna pomoże te bariery przezwyciężyć, a naszym słuchaczom stać się atrakcyjnymi podmiotami na rynku pracy.

Profil słuchacza:

Osoby pracujące w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach azjatyckich bądź planujących jej rozpoczęcie, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby nie posiadające doświadczenia w tej dziedzinie. Absolwenci kierunków nie tylko ekonomicznych, ale także humanistycznych np. studenci stosunków międzynarodowych, studiów wschodnich, orientalistyki, sinologii pragnący w sposób praktyczny wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 5560

Program studiów

Razem 180 godz.

Blok A - Podstawy wiedzy o Chinach

1. Zarys historii i polityki zagranicznej Chin

2. System polityczny i polityka wewnętrzna Chin

3. Polityka RP w Chinach

4. Chiny w handlu światowym

5. Język chiński (podstawowy lub biznes do wyboru)

Blok B – Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Chinach

1. System podatkowy i finansowy Chin

Kulturowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach

2. Polityka ekonomiczna Chin

3. Chińskie prawo gospodarcze

4. Rozliczenia w obrocie handlowym z Chinami

5. Formy wsparcia działalności polskich przedsiębiorców na rynkach azjatyckich

6. Negocjacje z partnerami chińskimi

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kulturze azjatyckiej

8. Zarządzanie prawami własności intelektualnej  

9. Bezpieczeństwo w relacjach gospodarczych

10. Promocja i reklama na rynku chińskim Razem: 76 godz.

Blok C – Przedmioty uzupełniające

1. Komunikowanie międzykulturowe

2. Protokół dyplomatyczny

3. Seminarium dyplomowe

4. Wykłady gościnne

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin