Studia podyplomowe

Przedsiębiorstwo na rynku opcji

Cel studiów:

Zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat samych opcji, a także o możliwościach ich wykorzystania zarówno do ochrony przed ryzykiem, jak i podejmowania transakcji spekulacyjnych. Studia dostarczają informacji na temat podstaw prawnych funkcjonowania ryku opcji, a także- ponieważ opcje są  głównie przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym- wiedzy z zakresu elementów prawa cywilnego.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób które w przedsiębiorstwie będą odpowiedzialne za prawidłowe określenie ryzyka związanego z opcjami i będą podejmowały tym samym decyzje o wykorzystaniu opcji.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

5500 PLN

Opiekun kierunku

dr Konrad Grabiński

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 61

Program studiów

Studia dwusemestralne.

Program studiów

 1. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce
 2. Opcje i podstawowe strategie opcyjnie
 3. Podstawy wyceny opcji
 4. Instrumenty finansowe z wbudowanymi opcjami
 5. Kontrakty swapowe
 6. Rachunkowość instrumentów pochodnych
 7. Elementy prawa cywilnego
 8. Opcje w ofercie banków (prezentacja)
 9. Podstawy prawne rynku finansowego
 10. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin