Studia podyplomowe

Psychologia zachowań społecznych w organizacji

Cel studiów:

Celem ogólnym studiów jest przekazanie wiedzy i zdobycie umiejętności  wykorzystywania mechanizmów psychologicznych w życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym. W ramach studiów słuchacze dowiedzą się jak wpływać na swoją postawę i nastawienie oraz na postawę i nastawienie drugiego człowieka. Przepracowany zostanie mechanizm szeroko pojętego wpływu społecznego włączając w to praktyczne narzędzia NLP. Studia koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z automotywacją, i kreowaniem własnego życia zarówno po stronie zawodowej jak i prywatnej.

Profil słuchacza:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych poznaniem wybranych najciekawszych zagadnień pychologii ogólnej oraz psychologii społecznej i ich zastosowania zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Studia są organizowane we współpracy z firmą doradczo – szkoleniową Brainstorm. Dowiedz się więcej o firmie na www.brainstorm.biz.pl

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

5800 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 55 60 - mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 170 godzin zajęć.

Program studiów:


Blok I – Podstawowy

1.    Trening interpersonalny – Celem zajęć jest wzajemne zapoznanie się ze sobą Uczestników, swoich mocnych i słabych stron oraz z tym jak my odbieramy ludzi i ludzie odbierają nas. Słuchacze poznają teorie z pogranicza psychologii, które pozwolą zrozumieć przyczyny zachowań własnych i zachowań drugiego człowieka, tym samym przekładając się na umiejętności efektywnej komunikacji.
2.    Podstawy psychologii ogólnej – Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom  wiedzy z podstaw psychologii. Uczestnicy zapoznają się z zasadniczymi prawidłościami życia psychicznego człowieka, a w szczególności poznaniem struktury osobowości jej funkcjami, regulacjami i mechanizmami kontroli i integracji działania. Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznawcza i psychologia rozwoju człowieka.

Blok II – Psychologii stosunków interpersonalnych

3.    Komunikacja w organizacji – Zajęcia mają na celu wyposażenie Uczestników w umiejętności komunikowania się w organizacji pod kątem dostosowania swojego przekazu do sposobu odbioru drugiego człowieka na podstawie teorii kolorów osobowości. W trakcie zajęć zostanie wykorzystana kamera, by każdy słuchacz mógł przećwiczyć poznane techniki komunikowania się w czasie specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i symulacji.  

4.    Rozwiązywanie konfliktów w organizacji - Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom wagi odpowiedniego rozpoznania i klasyfikacji konfliktu, jego przyczyn i zagrożeń. Uczestnicy nie tylko nauczą się rozpoznawania konfliktów i ich rozwiązywania ale także poznają narzędzia i techniki które mogą wykorzystać w rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji życiowej. Słuchacze poznają także własny styl komunikacji rozwiązywania konfliktów poprzez zastosowane na zajęciach metody diagnostyczne.

5.    Mediacje i negocjacje w organizacji – Założeniem przedmiotu jest zapoznanie Uczestników z teorią mediacji i negocjacji, a także z praktycznymi aspektami jej wykorzystania. Uczestnicy dowiedzą się poprzez szereg ćwiczeń i case study czym jest dolna linia, poziom aspiracji, przedział zgodności oraz jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Słuchacze poznają triki negocjacyjne i mediacyjne, które będą mogli wykorzystać w organizacji.  

Blok III – Psychologii społecznej

6.     Podstawy psychologii społecznej – Uczestnicy zapoznają się z technikami badań jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. Słuchacze dowiedzą się jak opisywać, wyjaśniać i przewidywać, a co za tym idzie kontrolować wiele ludzkich zachowań.

7.    Psychologia organizacji – Głównym założeniem zajęć jest charakterystyka podstawowych zagadnień z uwzględnieniem i genezy historycznej, aktualnych uwarunkowań i przeobrażeń różnych sfer życia człowieka, a w szczególności sfery pracy i funkcjonowania społecznego. Podczas zajęć przepracowane zostaną zagadnienia związane z kryzysem i traumą w pracy, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach oraz problemów jakości życia.

8.    Relacje społeczne w organizacji – W trakcie modułu skoncentrujemy sie na relacji pomiędzy przedmiotami zaangażowanymi w dany obszar aktywności. Uczestnicy zapoznani zostaną z modelem potencjału relacyjnego obejmującego wyobrażenia społeczne, systemy znaczeń i opisy ról podmiotów.

9.    Wywieranie wpływu na ludzi – Celem zajęć jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę na temat wywierania wpływu na ludzi. Uczestnicy poznają najpopularniejsze techniki wywierania wpływu społecznego na ludzi oraz nauczą się obrony i rozpoznania prób wywierania wpływu na nich. Podczas zajęć poruszone zostaną zasady wywierania wpływu na ludzi wg Cialdiniego.

10.    Sposoby i techniki wywierania wpływu na grupy- Celem zajęć jest prezentacja czym jest proces grupowy i pokazanie Słuchaczom jak go świadomie wykorzystywać w czasie szkolenia. Przetrenowane zostaną elementy dotyczące zarówno prawidłowości, którymi rządzi się grupa, jak i sposoby i techniki  wpływania na grupę.


Blok IV – Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

11.    Zarządzanie sobą -  Wiedza i umiejętności zawarte w tym przedmiocie pozwolą na umiejętne zarządzanie własnym czasem, emocjami i motywacją. Słuchacze dowiedzą się jak wyznaczać cele i skutecznie dążyć do ich realizacji. Poruszony zostanie także temat automotywacji.

12.    Asertywność i radzenie sobie ze stresem -  Podczas zajęć skoncentrujemy się na praktycznym podejściu do asertywności i zarządzania stresem. Uczestnicy dowiedzą się czym są zachowania asertywne oraz jak i kiedy je wykorzystywać. W trakcie praktycznego warsztatu opracowane zostaną metody które pozwalają obniżyć stres i poprawić komfort życia. Słuchacze zapoznani zostaną z rodzajami stresu i z praktycznymi metodami wpływania na niego.

13.    Seminarium dyplomowe -  spotkania seminaryjne poświęcone są kwestiom opracowywania przez słuchaczy pracy dyplomowej wieńczącej proces studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin