Public relations

Cel studiów:


Studia mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem wizerunku firmy, jak również usystematyzowanie tej wiedzy. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i historią PR, ze strategią i technikami PR, z aspektami prawnymi i etycznymi oraz z obszarami zastosowań PR. Program obejmuje, oprócz przedmiotów bezpośrednio związanych z public relations, również dyscypliny wspomagające (np. zasady prowadzenia marketingu w firmie, reklama, elementy psychologii) oraz narzędzia PR (współpraca z prasą, radiem, telewizją, organizacja konferencji prasowych).


Profil uczestnika:


Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które w praktyce zajmują się public relations w firmach, prowadzą własne agencje reklamowe lub PR, jak też dla osób, które nie posiadają w tym względzie doświadczenia.

Studia są organizowane we współpracy z firmą doradczą "TBT i Wspólnicy".
Dowiedz się więcej o firmie "TBT i Wspólnicy" na stronie: www.tbt.waw.pl


Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:


  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

prof.UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:


Blok I – Public relations – strategie, narzędzia, obszary zastosowań  


1.    Wprowadzenie do public relations
2.    Strategie PR
3.    Kontakty z mediami
4.    Komunikat prasowy
5.    Konferencja prasowa
6.    Współpraca z radiem na potrzeby PR
7.    Współpraca z TV na potrzeby PR
8.    Dziennikarstwo ekonomiczne
9.    Gra PR - warsztaty językowe
10.    Zarządzanie sytuacją kryzysową
11.    Komunikacja w Internecie
12.    Sponsoring
13.    Imprezy oficjalne
14.    Imprezy wystawiennicze
15.    Finansowe public relations
16.    Marketingowe public relations
17.    Wewnętrzne public relations
18.    PR instytucji publicznych
19.    Społeczna odpowiedzialność biznesu
20.    Ocena skuteczności działań public relations
21.    Organizacja pracy w agencjach PR
22.    Prawo prasowe i autorskie


Blok II – Elementy psychologii i socjologii


1.    Asertywność
2.    Komunikacja interpersonalna
3.    Podstawy negocjacji
4.    Przemawianie publiczne
5.    Psychologia społeczna
6.    Techniki twórczego myślenia
7.    Zachowania w sytuacjach psychologicznie trudnych


Blok III – Podstawy marketingu


1.    Badania marketingowe
2.    Marketing
3.    Reklama


Seminarium końcowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin