Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF

Cel studiów:

Podczas studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, według standardów MSR i MSSF uczestnicy uzyskają następujące umiejętności: praktyczną umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych, samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzanych standardów europejskich i amerykańskich. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy standardów MSR i MSSF.

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone dla osób posiadających wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6550 PLN

Opiekun kierunku

dr Marcin Jędrzejczyk

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Program studiów:

1.    Społeczny kontekst rachunkowości
2.    Rachunkowość jako system pomiaru kapitału
3.    Rozwój systemu MSR/MSSF i jego ramy koncepcyjne
4.    Wartości niematerialne oraz aktywa biologiczne
5.    Rzeczowe aktywa trwałe
6.    Rachunkowość leasingu i inwestycje w nieruchomości
7.    Zapasy
8.    Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle MSR/MSSF
9.    Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
10.    Kontrakty budowlane
11.    Pomoc rządowa w kontekście MSR/MSSF
12.    Świadczenia pracownicze
13.    Rachunkowość podatku dochodowego
14.    Zagadnienia opodatkowania w kontekście międzynarodowym
15.    Zysk przypadający na jedną akcję
16.    Zastosowanie MSR po raz pierwszy (warsztaty)
17.    Forma i treść sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
18.    Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
19.    Konsolidacja sprawozdań jednostek połączonych i powiązanych wg MSR/MSSF
20.    Konsolidacja sprawozdań finansowych w praktyce
21.    Międzynarodowe standardy rewizji finansowej
22.    Współczesne standardy rachunkowości zarządczej
23.    Sprawozdawczość finansowa wg MSR/MSSF - wybrane problemy praktyczne
24.     Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin