Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania grup kapitałowych w aspekcie bilansowym, podatkowym i rozwiązaniami prawnymi. Uwzględnia się specyfikę finansowania w grupach kapitałowych i ich opodatkowanie. Znaczna część tematyki wykładów została poświęcona metodom wykorzystywanym do przepływu kapitału wewnątrz grupy holdingowej i zarządzaniem z uwzględnieniem obszaru podatkowego i finansowego.

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do absolwentów nie tylko studiów ekonomicznych, ale również do praktyków, którzy w swej pracy napotykają na problemy zarządzania holdingiem. Uwzględniono w nich nowe rozwiązania prawne zawarte w Ustawie o rachunkowości i międzynarodowym prawie bilansowym, a także w Kodeksie spółek handlowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych.

Studia przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje nie tylko z prawa bilansowego, uwzględniającego konsolidację w jednostkach powiązanych i połączonych, ale także podnoszących wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu holdingiem jako strukturą złożoną.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

8300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Elementy zarządzania strategicznego w strukturach zintegrowanych
 2. Zarządzanie finansami w jednostkach powiązanych
 3. Rachunkowość finansowa grup kapitałowych
 4. Elementy prawa gospodarczego
 5. Prawo rynku kapitałowego i jego funkcjonowanie
 6. Międzynarodowa standaryzacja i krajowe regulacje prawne rachunkowości
 7. Pomiar wielkości ekonomicznych w systemie rachunkowości
 8. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych i grup kapitałowych
 9. Zarządzanie przez podatki w grupach kapitałowych
 10. Rachunek kosztów w grupach kapitałowych
 11. Zasady funkcjonowania grup podatkowych w Polsce i na świecie
 12. Raje podatkowe i specjalne strefy ekonomiczne
 13. Skarbowe postępowanie kontrolne
 14. Teoria i polityka kursów walutowych
 15. Zarządzanie w grupie kapitałowej
 16. Seminarium dyplomowe

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin