Skarbowość

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat struktury i zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, zarówno od strony znajomości prawa materialnego, jak również prawa formalnego tzn. techniki nakładania zobowiązań podatkowych, prowadzenia postępowania podatkowego, egzekucji itd.

Profil uczestnika:

Studia skierowane są głównie do pracowników izb skarbowych, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, urzędów celnych oraz urzędów gmin.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

6700 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

 

Program studiów:

 1. Elementy finansów publicznych – ustawa o finansach publicznych
 2. Systemy podatkowe wybranych państw
 3. Wybrane zagadnienia rachunkowości
 4. Elementy analizy finansowej
 5. Matematyka finansowa
 6. Prawo spółek
 7. Prawo czekowe i wekslowe
 8. Elementy prawa bankowego
 9. Prawo celne i dewizowe
 10. Elementy prawa cywilnego i administracyjnego
 11. Ordynacja podatkowa
 12. Podatek od towarów i usług
 13. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 14. Podatek dochodowy od osób prawnych
 15. Podatek akcyzowy
 16. Podatki i opłaty lokalne
 17. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin