Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problemami związanymi z przygotowaniem programów rozwoju regionalnego i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem programowania strategicznego. wyeksponowane zostały kwestie decydujące o jakości procesu programowania,m. in. znajomość różnych koncepcji rozwoju regionalnego, alternatywne założenia wyjściowe budowy programów, instrumentarium realizacyjne. Przedmiotem zajęć są też procedury programowania rozwoju regionalnego stosowane w unii europejskiej.

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną oraz warsztatową w zakresie całości procesu przygotowywania opracowań projekcyjnych, będących podstawą zarządzania rozwojem miasta, gminy, powiatu, województwa. Dotyczy to zatem: pracowników urzędów gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich w województwach zajmujących się procesem programowania (planowania) rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, osób przygotowujących się do pracy w administracji samorządowej i rządowej w zakresie programowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

Program studiów:

 1. Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
 2. Problemy rozwoju regionalnego Polski
 3. Elementy zarządzania strategicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym
 4. Organizacja prac nad strategią rozwoju regionalnego i lokalnego
 5. Proces budowy programu rozwoju miasta (gminy), powiatu, województwa
 6. Metodyczne aspekty programowania rozwoju
 7. Przekroje problemowe programów rozwoju regionalnego i lokalnego
 8. Programowanie w procedurach polityki regionalnej Unii Europejskiej
 9. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin