Strategia społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu

Cel studiów:

Absolwenci uzyskują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów moralnych występujących w zarządzaniu firmą, takich jak korupcja, dyskryminacja, zasad dobrych praktyk w działalności gospodarczej, współpracy z partnerami społecznymi, zasad i technik organizacji wolontariatu pracowniczego, zasad oraz metod budowania oraz wdrażania kodeksów etycznych, zasad oraz metod przygotowania oraz wdrażania programów etycznych, zasad oraz metod weryfikacji etycznych standardów funkcjonowania firmy, technik motywowania pracowników do zachowań etycznych, sposobów współpracy z mediami w zakresie popularyzowania osiągnięć dotyczących społecznej odpowiedzialności.

Profil uczestnika:

Studia adresowane są przede wszystkim do: osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, pracowników działów HR, pracowników odpowiedzialnych za ustalanie i egzekwowanie standardów etycznych firmy, pracowników działów compliance oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

5500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:
1. Aspekty etyczno-psychologiczne
o Inteligencja moralna
o Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
o Etyczne aspekty zarządzania
o Motywowanie pracowników
o Komunikowanie osiągnięć
2. Aspekty ekonomiczno-prawne
o Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności
o Diversity management
o Strategie antykorupcyjne
o Corporate governance: dobra praktyka w biznesie
3. Aspekty społeczne
o Wartości firmy a wartości społeczne
o Ekonomia społeczna
o Partnerstwo społeczne
o Wolontariat pracowniczy
4. Infrastruktura etyczna
o Kodeks etyczny
o Program etyczny
o Standardy, audyt i sprawozdawczość etyczna
 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin