Strategie doradztwa podatkowego

Zawód doradcy podatkowego jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów prawno-ekonomicznych. Aby go wykonywać należy zdać egzamin państwowych i odbyć praktykę. Studia podyplomowe "Strategie doradztwa podatkowego" mają na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie. Wykładowcy (zarówno uznane autorytety naukowe jak i praktycy- doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni) zapoznają uczestników z całokształtem problematyki systemu podatkowego. Cecha wyróżniająca studiów jest położenie akcentu na praktyczną stronę wykonywania zawodu. Studia są kierowane do kandydatów na doradców podatkowych, ale także do pracowników służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz prawników chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków.

Studia objęte są patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Małopolski.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

8400 PLN

Opiekun kierunku

dr Wojciech Szymla

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 
Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.
 
Program kierunku:

Moduł I: Wstęp do prawa podatkowego

1. Źródła i wykładnia prawa podatkowego

2. Ordynacja podatkowa

3. Postępowanie sądowo-administracyjne

4. Administracja finansowa

5. Kontrola podatkowa i skarbowa

Moduł II: podatki dochodowe

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Moduł III: Podatki pośrednie

1. Podatek od towarów i usług

2. Podatek akcyzowy

Moduł IV: pozostałe podatki

1. Podatki i opłaty lokalne

2. Podatek rolny i leśny

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

4. Podatek od spadków i darowizn

Moduł V: Doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe

1. Przepisy o doradztwie podatkowym

2. Prawo handlowe w doradztwie podatkowym

3. Sporządzanie pism procesowych

4. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

5. Planowanie podatkowe i inżynieria podatkowa

6. Modele biznesowe w strategicznym zarządzaniu klientami sfery finansów

Moduł VI: prawo celne i dewizowe

1. Prawo celne

2. Prawo dewizowe

Moduł VII Rachunkowość w doradztwie podatkowym

1. Rachunkowość finansowa

2. Rachunkowość podatkowa

3. Standardy sprawozdawczości finansowej

4. Informatyczne wspomaganie rachunkowości

Seminarium

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin