Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych

Cel studiów:

Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowoczesne metody zarządzania finansami oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w ramach pojedynczego podmiotu oraz w ramach grupy kapitałowej. Oprócz zagadnień związanych z finansami oraz rachunkowością uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z tzw. miękkimi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia będą również miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami, pracującymi w często jakże odmiennych organizacjach gospodarczych.

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem działu finansowo-księgowego oraz działu controllingu.

Długość studiów:

Studia trzysemestralne.


Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

   


 

 

Czesne

9500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Blok - Umiejętności menedżerskie

 1. Nowoczesne metody i techniki zarządzania
 2. Mediacje i negocjacje w organizacji
 3. Asertywność
 4. Techniki twórczego myślenia
 5. Systemy motywacyjne

Blok - Strategia firmy

 1. Budowanie strategii firmy
 2. Analiza otoczenia organizacji
 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 4. Audyt wewnętrzny

Blok - Zarządzanie finansami

 1. Analiza finansowa grupy kapitałowej
 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 3. Podstawy analizy technicznej
 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - VBM
 5. Metody wyceny przedsiębiorstw i grup kapitałowych
 6. Fuzje i przejęcia, due delligence
 7. Ocena efektywności inwestycji
 8. Budżetowanie działalności gospodarczej
 9. Zewnętrzne źródła kapitału w przedsiębiorstwie
 10. Fundusze europejskie jako źródła pozyskania kapitału finansowego
 11. Bankowe metody oceny wiarygodności kredytowej
 12. Zarządzanie płynnością finansową
 13. Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami
 14. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Blok - Sprawozdawczość i rachunkowość przedsiębiorstw

 1. Sprawozdawczość finansowa
 2. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 3. MSSF a UOR
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 5. Zarządzanie wynikiem finansowym

Blok - Aspekty prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa władz firmy i głównej księgowej
 2. Postępowanie podatkowe przed urzędami skarbowymi
 3. Optymalizacja podatku dochodowego od osób prawnych
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT
 5. Wybrane aspekty prawa pracy
 6. Kontrakty menedżerskie
 7. Ubezpieczenia majątkowe
 8. Przetargi i zamówienia publiczne
 9. Windykacja należności - aspekty bilansowo-podatkowe
 10. Wykorzystywanie majątku jako zabezpieczenie uzyskanego finansowania
 11. Cykle odnawiania składników produkcyjnych przedsiębiorstwa

Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin