Systemy informacyjne i komunikacyjne w turystyce

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych, wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej na rynku turystycznym. Uczestnicy mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie posługiwania się programami komputerowymi wykorzystywanymi przez przedstawicieli najważniejszych branż turystycznych tj. hotele, obiekty gastronomiczne oraz biura podróży. Wiedza ta zostanie uzupełniona o umiejętności posługiwania się programami rachunkowymi, które są uniwersalne w każdym przedsiębiorstwie turystycznym. Uczestnicy nabędą także praktycznych umiejętności, związanych m.in. prowadzeniem biznesu turystycznego za pośrednictwem internetu, wspomagania tej działalności współczesnymi formami marketingu, a także wiedzy z zakresu  kształtowania wizerunku pracownika, firmy lub oferowanego produktu.

Profil uczestnika

Osoby pracujące w branży turystycznej, osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na rynku turystycznym, studenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunków turystycznych pragnący uzupełnić swoją wiedzę z zakresu informatycznego wsparcia działalności turystycznej, a także studenci (I i II stopnia) innych kierunków studiów chcący poznać zasady prowadzenia biznesu turystycznego przy wykorzystaniu systemów informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w branży turystycznej.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4850 PLN

Opiekun kierunku

mgr Michał Rudnicki

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne.

Program studiów:
Grupa treści kierunkowych – ogólnych
1. Podstawy turystyki
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w branży turystycznej
3. Elementy budowania serwisów www
4. Podstawy rachunkowości
5. Informatyczne systemy rachunkowe (Optima, Symfonia, Enova)
6. Współczesne formy marketingu turystycznego. E-marketing.
7. E-commerce w turystyce
8. Technika pracy biurowej w turystyce
9. Znaczenie komunikacji werbalnej i  niewerbalnej w kontaktach biznesowych
10. Branding w turystyce
11. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego
12. Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce (Amadeus, Sabre, Travelport)
13. Seminarium dyplomowe
Moduł hotelowy
14. Podstawy hotelarstwa
15. Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich
16. Informatyczne systemy zarządzania obiektem hotelarskim (MIcros Fidelio, Opera, Salesforce.com)
Moduł gastronomiczny
17. Ekonomika i organizacja gastronomii
18. Technika pracy w  gastronomii
19. Systemy komputerowe w gastronomii (Gastro, CHART, SOHO)
Moduł biur podróży
20. Zarządzanie biurem podróży
21. Produkt turystyczny biura podróży
22. Oprogramowanie dla biur podróży (system SART 2000, system Voyager.Travel)
23. Internetowe systemy podróży (HRS, booking.com, Skyscanner, Merlin)
 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin