Systemy logistyczne przedsiębiorstw - edycja XXI

Cel studiów:

Logistyka – szeroka wiedza i umiejętności praktyczne!

Studia podyplomowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw dają uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w przedsiębiorstwie. Program studiów obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu: zarządzanie logistyczne, logistyka produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia, miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, stosowanie komputerowych systemów w logistyce, odniesienie do nowoczesnych koncepcji zarządzania: Time Based Management, Lean Management, Total Quality Management, SAP. Program zawiera także zagadnienia dotyczące systemów makrologistycznych oraz analizę czynników makrootoczenia (aspekty prawne, systemy celne) i ich wpływ na zarządzanie logistyczne.

Program dostosowany do potrzeb uczestników! Dzięki współpracy i uwagom osób kończących studia podyplomowe z logistyki poprzednich edycji, udało się stworzyć optymalny program, uwzględniający praktyczne potrzeby naszych uczestników: menedżerów wyższego i średniego szczebla, dyrektorów, analityków, a także pracowników firm logistycznych i spedycyjnych. Logistyka to nasza pasja.

Profil uczestnika:

Oferta kierowana jest do osób, które już pracują w działach logistyki lub w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz do tych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z logistyką na tyle, by w przyszłości zostać samodzielnymi wartościowymi pracownikami działów logistycznych lub przedsiębiorstw spedycyjnych o zasięgu międzynarodowym. Oprócz poszerzenia własnych wiadomości z zakresu logistyki, studia są doskonałą okazją do poznania doświadczeń innych osób stykających się na co dzień z praktyką logistyki. Samodzielnie wykonywane projekty dają możliwość poznania własnego potencjału intelektualnego oraz jego  późniejszego wykorzystania w praktyce.

 

 

 

Zarejestruj się

 

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

https://www.ksb.biz.pl/Content/uploaded/images/studia%20podyplomowe/swiadectwo%20podypl_(1).jpg

 

 •  dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

 

 

Czesne

6000 PLN

Opiekun kierunku

mgr inż. Tomasz Schroeder

schroedt@uek.krakow.pl

tel. 12 293 53 70

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

 

Program studiów

Studia dwusemestralne

 1. Logistyka zaopatrzenia
 2. Logistyka produkcji
 3. Strategie logistyczne
 4. Zarządzanie czasem
 5. Metody zarządzania informacją
 6. Zarządzanie projektami
 7. Międzynarodowe sieci handlowe
 8. Logistyka magazynowa
 9. SAP
 10. Purchasing a optymalizacja zakupów
 11. Systemy makrologistyczne
 12. Negocjacje w logistyce
 13. Zarządzanie transportem
 14. Logistyka dystrybucji
 15. Logistyka w strukturze organizacyjnej
 16. Obsługa klienta w outsourcingu
 17. Systemy komputerowe w logistyce
 18. Systemy motywacyjne
 19. Infrastruktura przedsiębiorstw logistycznych
 20. Aktualne trendy i kierunki zmian w logistyce przedsiębiorstw
 21. Zarządzanie zmianą
 22. Zastosowanie metod ilościowych w logistyce
 23. Lean Management w logistyce
 24. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

Wykładowcami studiów podyplomowych z logistyki są Pracownicy Naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy z doświadczeniem w zarządzaniu logistycznym. Wszystkich wykładowców cechuje  szeroka znajomość zagadnień związanych z logistyką, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin