Studia podyplomowe

Szacowanie nieruchomości

Studia Szacowania nieruchomości są prowadzone nieprzerwanie od 25 lat.

Cel studiów:

Celem studium jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych oraz wyceny podmiotów gospodarczych. Studia są prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i spełniają wymogi określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni oraz rzeczoznawców majątkowych.

Materiały szkoleniowe opracowane przez naszych wykładowców w postaci prac dotyczących wycen nieruchomości edycji Wydawnictwa Wolters Kluwer przekazywane będą naszym słuchaczom bezpłatnie.

Po ukończeniu studiów podyplomowych wymagana jest 6-cio miesięczna praktyka zawodowa. Koszt tej praktyki nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Studia przygotowane we współpracy z Colliers International Poland. Colliers jest globalnym liderem, świadczącym usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami.

To jedyna taka oferta na rynku!

Więcej informacji o Colliers International Poland na stronie: https://www2.colliers.com/pl-PLProfil słuchacza: 

Osoby, które zamierzają się ubiegać o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego muszą posiadać wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie.

Rekrutacja na kierunek Szacowanie nieruchomości odbywa się tylko raz w roku od początku czerwca do 8 października 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

3600 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 50 29

Program studiów

Studia dwusemestralne.

Program studiów obejmuje: wykłady, i seminaria z zakresu prawa, ekonomii i techniki, rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wycen nieruchomości.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoret.

Liczba godzin zajęć prakt.

Punkty ECTS

01. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 

 

17

1.1. Część ogólna prawa cywilnego

8

 

1

1.2. Podstawy prawa rzeczowego

12

 

2

1.3. Podstawy prawa zobowiązań

8

 

2

1.4. Prawo rodzinne i spadkowe (wybr. zagadnienia)

5

 

1

1.5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

5

 

1

1.6. Źródła informacji o nieruchomościach

12

 

2

1.7. Gospodarka przestrzenna

6

 

1

1.8. Gospodarka nieruchomościami

14

 

2

1.9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

10

 

2

1.10. Gospodarka rolna, leśna i wodna

4

 

1

1.11. Ochrona danych osobowych

2

 

1

1.12. Zamówienia publiczne

4

 

1

02. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

 

9

2.1. Podstawy ekonomii

6

 

1

2.2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

8

 

2

2.3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

8

 

1

2.4. Elementy finansów i bankowości

6

 

1

2.5. Podstawy matematyki finansowej

6

 

1

2.6. Podstawy statystyki i ekonometrii

11

 

2

2.7. Elementy rachunkowości

4

 

1

03. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 

 

6

3.1. Podstawy budownictwa

10

 

2

3.2. Przegląd technologii w budownictwie

6

 

1

3.3. Procesy inwestycyjne w budownictwie

6

 

1

3.4. Eksploatacja nieruchomości

6

 

1

3.5. Podstawy kosztorysowania

6

 

1

04. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

8

 

2

05. WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

 

22

5.1. Podstawy wycen: wprowadzenie, wartość nieruchomości

10

 

3

5.2. Podejścia, metody i techniki wycen

38

 

5

5.3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych

11

 

2

5.4. Wycena nieruchomości zurbanizowanych

11

 

3

5.5. Wyceny rolne i leśne

14

 

3

5.6. Wyceny szczególne i specjalne

26

 

4

5.7. Wyceny maszyn i urządzeń

4

 

1

5.8.  Dokumentacja procesu wyceny

4

 

1

06. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

 

 

1

6.1. Doradztwo na rynku nieruchomości

4

 

1

07. SEMINARIUM I EGZAMINY

20

 

3

 

 

 

 

          Razem

323

 

60

 

 

 

 

       

Wykładowcy

Monika Bronicka MRICS Reistered Valuer

Monika Bronicka MRICS Reistered Valuer

Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy z akredytacją Ministerstwa Infrastruktury, członek Royal Institution of Chartered Surveyors. oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Numer licencji: 4454. Absolwentka Krakowskiego Uniwersytety Ekonomicznego oraz podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości przy Politechnice Krakowskiej.
Obecnie słuchaczka kursów CCIM (CCIM – Certified Commercial Investment Member).

Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się jednak w wycenie nieruchomości handlowych oraz doradztwie przy projektach developerskich i inwestycyjnych.

Od ponad 12 lat związana z Colliers International Poland, obecnie zajmuje stanowisko Associate Director w Dziale Wycen i Doradztwa. Z rynkiem nieruchomości związana od roku 2004.


dr Michał Głuszak

dr Michał Głuszak

Ekonomista i socjolog, dr nauk ekonomicznych. Od 2002 pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się tematyką: rynku nieruchomości, wartości nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości. Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Odbył staż naukowy w Grand Valley State University w Stanach Zjednoczonych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Członek redakcji czasopism naukowych: Entrepreneurial Business and Economics Review oraz Świat Nieruchomości. Członek ekonomicznych towarzystw naukowych: European Real Estate Society, American Real Estate Society oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Analityk,  autor kilkunastu raportów o rynku nieruchomości i preferencjach mieszkaniowych. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej,


dr Agnieszka Małkowska

dr Agnieszka Małkowska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Praca doktorska, obroniona w 2011 r. dotyczyła gospodarki nieruchomościami jako czynnika w rozwoju gmin województwa małopolskiego.  Autorka i współautorka publikacji dydaktycznych i naukowych z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. takich pozycji jak:

 • Małkowska, A., Marona, B. Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Wyd. UEK, 2012 (Skrypt);
 • Małkowska, A., Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta, red. Nowak, M., Skotarczyk, T., CeDeWu, 2012 (rozdział w monografii);
 • Nalepka, A., Małkowska, A., Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, „Samorząd Terytorialny”, 5(269), 2013;
 • Małkowska, A., Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami [w:] Podstawy gospodarowania nieruchomościami, red. Nowak, M., Skotarczyk, T., CeDeWu, 2013 (rozdział w monografii);
 • Małkowska, A., Głuszak, M., Pro-investment local policies in the area of real estate economics – similarities and differences in the strategies used by communes, Oeconomia Copernicana, 7 (2), 2016

Tematyka badań i zainteresowań naukowych dotyczy m.in.: rozwoju rynku usług wyceny i profesjonalizacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego, gospodarki nieruchomościami na poziomie gmin, konkurencji strategicznej w polityce gospodarowania nieruchomościami i planowaniu przestrzennym. Działalność dydaktyczna od lat koncentruje się na zagadnieniach gospodarki nieruchomości i wyceny. Członek zespołów eksperckich opracowujących raporty z zakresu rynku nieruchomości na zlecenie instytucji i podmiotów gospodarczych. 


dr hab. Bartłomiej Marona

dr hab. Bartłomiej Marona

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek American Real Estate Society oraz European Real Estate Society. Stypendystą amerykańskiego programu James R. Webb Foundation of the American Real Estate Society (Monterey, USA, 2009). Uzcestnik wielu staży naukowych i dydaktycznych m.in.: The Marshall Bennett Institute of Real Estate Roosevelt University w USA (2014), Uniwersytet Marmara (2007), ISCTE Business Scholl (2008), Riga International School of Economics and Business Administration (2009), Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu (2011), Uniwersytet w Maladze (2014, 2015, 2016, 2017), Uniwersytet Juraja Dobrili w Puli (2018).
Zajmuje się naukowo zarządzaniem nieruchomościami, zarządzaniem publicznym oraz finansami lokalnymi. Członek redakcji dwóch czasopism naukowych: (i) Świat Nieruchomości, oraz (ii) Entrepreneurial Business and Economics Review, gdzie sprawuje dodatkowo funkcję redaktora online. Posiada duże doświadczenie praktyczne jak i dydaktyczne w zakresie oceny opłacalności inwestycji.
 


Paulina Plewka

Paulina Plewka

Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy z akredytacją Ministerstwa Infrastruktury, Numer licencji: 6775.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Obecnie zajmuje w Colliers stanowisko Senior Valuer w Dziale Wycen i Doradztwa.

Posiada doświadczenie w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych: handlowych, magazynowych, biurowych oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się również w systematyzacji i tworzeniu baz danych.


dr Małgorzata Uhruska

dr Małgorzata Uhruska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca przedmiotów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, głównie
związanych z tematyką wyceny nieruchomości oraz zarządzania i eksploatacji
obiektów budowalnych. Wykładowca wielokrotnie nagradzany za osiągniecia
dydaktyczne.
Autorka licznych publikacji. Główne zainteresowania naukowe to przede
wszystkim uwarunkowania kształtowania wartości nieruchomości oraz
efektywność procesu zarządzania nieruchomościami ze szczególnym
uwzględnieniem maksymalizacji ich wartości. Od 2007 roku posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomości. Autorka wielu ekspertyz nt. wartości nieruchomości, głównie o
charakterze komercyjnym i inwestycyjnym.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.


Alicja Zajler MRICS RICS Reistered Valuer

Alicja Zajler MRICS RICS Reistered Valuer

Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy z akredytacją Ministerstwa Infrastruktury oraz członek Royal Institution of Chartered Surveyors. Numer licencji: 4995.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, stypendystka DAAD.

Posiada 15 lat doświadczenia w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych, w tym nieruchomości portfelowych – również od strony instytucji weryfikujących zabezpieczenia. Posiada certyfikat Związku Banków Polskich dla rzeczoznawców przeszkolonych w wycenie dla sektora bankowego.

Od czerwca 2018 na stanowisku Dyrektora Działu Wycen i Doradztwa w Colliers International Poland.


...

Warunki przyjęcia i opłaty

Osoby aplikujące na ten kierunek powinny złożyć w sekretariacie Krakowskiej Szkoły Biznesu następujące dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód wpłaty "wpisowego" w wysokości 200 zł

Koszt studiów wynosi: 200,- zł. "wpisowe" + 3.600,- zł. czesne.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin