Studia podyplomowe

Szacowanie nieruchomości

Studia z zakresu Szacowania nieruchomości są prowadzone przy współpracy z Politechniką Krakowską nieprzerwanie od 25 lat.

Cel studiów:

Celem studium jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych oraz wyceny podmiotów gospodarczych.  Są prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i spełniają wymogi określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni oraz rzeczoznawców majątkowych.

Materiały szkoleniowe opracowane przez naszych wykładowców w postaci prac dotyczących wycen nieruchomości edycji Wydawnictwa Wolters Kluwer przekazywane będą naszym słuchaczom bezpłatnie.

Po ukończeniu studiów podyplomowych wymagana jest 6-cio miesięczna praktyka zawodowa. Koszt tej praktyki nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Profil słuchacza: 

Osoby, które zamierzają się ubiegać o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego muszą posiadać wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie.|
Rekrutacja na kierunek "Szacowanie nieruchomości" odbywa się tylko raz w roku od początku czerwca do 8 października 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej , w piątki od godziny 16.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00, najczęściej co dwa tygodnie.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych podpisane przez Rektorów dwóch uczelni: Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

3200 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 50 29

Program studiów

Studia dwusemestralne.

Program studiów obejmuje: wykłady, i seminaria z zakresu prawa, ekonomii i techniki, rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wycen nieruchomości.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoret.

Liczba godzin zajęć prakt.

Punkty ECTS

01. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 

 

17

1.1. Część ogólna prawa cywilnego

8

 

1

1.2. Podstawy prawa rzeczowego

12

 

2

1.3. Podstawy prawa zobowiązań

8

 

2

1.4. Prawo rodzinne i spadkowe (wybr. zagadnienia)

5

 

1

1.5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

5

 

1

1.6. Źródła informacji o nieruchomościach

12

 

2

1.7. Gospodarka przestrzenna

6

 

1

1.8. Gospodarka nieruchomościami

14

 

2

1.9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

10

 

2

1.10. Gospodarka rolna, leśna i wodna

4

 

1

1.11. Ochrona danych osobowych

2

 

1

1.12. Zamówienia publiczne

4

 

1

02. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

 

9

2.1. Podstawy ekonomii

6

 

1

2.2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

8

 

2

2.3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

8

 

1

2.4. Elementy finansów i bankowości

6

 

1

2.5. Podstawy matematyki finansowej

6

 

1

2.6. Podstawy statystyki i ekonometrii

11

 

2

2.7. Elementy rachunkowości

4

 

1

03. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 

 

6

3.1. Podstawy budownictwa

10

 

2

3.2. Przegląd technologii w budownictwie

6

 

1

3.3. Procesy inwestycyjne w budownictwie

6

 

1

3.4. Eksploatacja nieruchomości

6

 

1

3.5. Podstawy kosztorysowania

6

 

1

04. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

8

 

2

05. WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

 

22

5.1. Podstawy wycen: wprowadzenie, wartość nieruchomości

10

 

3

5.2. Podejścia, metody i techniki wycen

38

 

5

5.3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych

11

 

2

5.4. Wycena nieruchomości zurbanizowanych

11

 

3

5.5. Wyceny rolne i leśne

14

 

3

5.6. Wyceny szczególne i specjalne

26

 

4

5.7. Wyceny maszyn i urządzeń

4

 

1

5.8.  Dokumentacja procesu wyceny

4

 

1

06. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

 

 

1

6.1. Doradztwo na rynku nieruchomości

4

 

1

07. SEMINARIUM I EGZAMINY

20

 

3

 

 

 

 

          Razem

323

 

60

 

 

 

 

       

Wykładowcy

...

Warunki przyjęcia i opłaty

Osoby aplikujące na ten kierunek powinny złożyć w sekretariacie Krakowskiej Szkoły Biznesu następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • dowód wpłaty "wpisowego" w wysokości 200 zł
  • podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o  warunkach odpłatności za studia podyplomowe: (za datę podpisania Umowy przyjmuje się datę rozpoczęcia I semestru studiów). Umowa winna być wydrukowana dwustronnie.

Koszt studiów wynosi: 200,- zł. "wpisowe" + 3.200,- zł. płatne w dwóch ratach: I-sza 1.600,- zł., II-ga 1.600,- (w terminie zgodnym z warunkami umowy).

Dokumenty do pobrania:
karta zgłoszenia
umowa

Opłaty należy wnosić na konto: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Szacowanie Nieruchomości, Alior Bank Spółka Akcyjna: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Na przelewie proszę podać NAZWISKO I IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana wpłata! oraz dopisek: ed. XXV, (wpisowe, I lub II rata).

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin