Studia podyplomowe

Szkoła coachingu - edycja I

Studia podyplomowe Szkoła Coachingu realizowane są we współpracy z firmą Process Coach i przygotowują do egzaminu na międzynarodowego coacha wg standardów ICF. Celem studiów podyplomowych pn. Szkoła Coachingu, jest dostarczenie wiedzy oraz  nabycie kompetencji związanych z profesjonalnym coachingiem jako metodą służącą do rozwoju. Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych Czachów, działających zarówno w sferze doradztwa indywidualnego, jak również zespołowego. Udział w studiach daje możliwość rozwoju kompetencji coacha – menedżera, w obszarach pozwalających w procesie zarządzania na pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału poszczególnych pracowników, podniesienia ich kreatywności i zdolności do uczenia się, wzmocnienia relacji między ludźmi, efektywnego komunikowania się i motywowania, budowania atmosfery otwartości i zaangażowania sprzyjającej podniesieniu wydajności.   

Studia przeznaczone są dla wszystkich którzy, chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie samorozwoju, ale również i tych którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem coacha. Zajęcia  prowadzone są m.in. przez certyfikowanych coachów. Udział w zajęciach wiąże się z uzyskaniem certyfikatów, potwierdzających udział w 60 godzinach akredytowanych zająć.

Czesne

8200 PLN

Opiekun kierunku

Dr Tomasz Sapeta

tel.: 12 293 55 60, 12 293 55 61

e-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

1.Styl coachingowy w zarządzaniu.
2.Podstawy coachingu
3.Podstawy psychologiczne coachingu
4.Typologia psychologiczna w rozwoju osobistym (MBTI)
5.Kompetentny coach – ICF I
6.Kompetentny coach – ICF II
7.Kompetentny coach – ICF III
8.Team bulding
9.Coaching w pracy zespołu
10.Inspirujące przywództwo
11.Menedżer - coach
12.Rozwój kariery zawodowej
13.Godziny mentorskie
14.Ocena procesu coachingowego
15.Seminarium

 

Wykładowcy

Dariusz Niedzielski

Dariusz Niedzielski

Akredytowany coach poziomu ACC przy International Coach Federation. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Studiów Doktoranckich na tym samym wydziale. Kompetencje zawodowe doskonalił m.in. na Akademii Zarządzania INSEAD w Fontainebleau, HP Business Academy w Wiedniu, oraz na wielu kursach i warsztatach. Jest absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Jego kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą wysokich technologii, począwszy od firm państwowych, poprzez średniej wielkości własne firmy, aż po międzynarodowe korporacje, w których przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach głównie sprzedaży i marketingu. Ostatnio współzarządzał firmą Tech Data Polska, polskim oddziałem drugiego co do wielkości dystrybutora sprzętu IT w świecie, z roczną sprzedażą ok. 20 mld USD. W chwili obecnej jest właścicielem firmy konsultingowej Co&Me Firma doradcza oraz Liderem ICF Mazowsze.

 


Wojciech Paździor

Wojciech Paździor

Akredytowany coach przez International Coach Federation na poziomie ACC, absolwent Szkoły Trenerów, Master Facilitator, Studium Socjoterapii PTP. Rozwija liderów, coachów oraz trenerów, prowadzi zajęcia w ramach programów MBA i studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Rozwijał kadrę m. in: Allegro, Asplex (Acer), BZWBK-CU, Cadbury, Credit Suisse, Dialog, Ernst&Young, EuroBank, Fiat, Hewlett-Packard, ING Bank Śląski, KRUK, KWS Lochow, Nasza Klasa, Polfa, Siemens, Sawa Logistics, Volkswagen, Whirlpool i wielu organizacji w Polsce. Wspiera menedżerów w doskonaleniu talentów, zwiększaniu efektywności osobistej, zmiany nawyków i zachowań. Od grudnia 2008 odpowiedzialny za zarządzanie i sprzedaż w Adventure for Thought leadership & strategy. Doświadczenie biznesowe zdobywał pracując m. in. jako handlowiec i Dyrektor Regionalny w biznesie (branża IT, doradztwo) oraz KAM, Członek Zarządu, trener i coach w międzynarodowych organizacjach non-profit


Urszula Sadomska

Urszula Sadomska

Neuropsycholog/ coach. Posiada duże doświadczenie efektywnej pracy coachingowej - ponad 5000 godzin. W rozwoju własnym osiągnęła tytuł Master Certified Coach – najwyższy stopień akredytacji przyznawany, po wymagającym procesie rozwoju przez International Coach Federation. Jest coachem, zrzeszonym w Stowarzyszeniach i Federacjach ICF, ICI , IC. Rozwijała swój warsztat u mistrzów coachingu takich

jak: R.Dilts, J.O’Connor, F.Farrelly, H. Muller Walbrodt, Ch.Hall, S.Smith, R.Bolstad, K.Alex, S.Gilligan,

M.Atkinson, R.Choice. Ukończyła wiele szkół coachingu, między innymi uzyskała certyfikaty: Erickson

Institute , ICC, CTI, The Academy of Behavioral Technology Coaching, Institute for Advanced Studies of

Health (IASH). Współpracuje z uczelniami: Akademia Leona Koźmińskiego , SWPS. Obroniła doktorat w zakresie Kompetencji psychologicznych w firmie. Absolwentka studiów dyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Publikacje, miedzy innymi: ”Przywództwo w organizacji a funkcje lidera, ujęcie systemowe z interpretacją neurolingwistyczną”, „Postawa coacha – nieustanny rozwój własny”, „Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy”. Po kilkunastu latach pracy menedżerskiej w korporacjach, rozumie biznes i obszar przywództwa. Rozumie potrzeby integralności wewnętrznej i balansu w życiu oraz etapów zmian – wszystko to było jej udziałem.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie. Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych. Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit. Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


Monika Schwertner

Monika Schwertner

Coach ACC przy ICF, mgr filologii UJ, ukończyła Studia Menedżerskie MBA na SGH w Warszawie i ESSEC w Paryżu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UE w Krakowie. Jest absolwentką kursów przy OPP w Oxfordzie - Certyfikowany Praktyk narzędzi psychometrycznych MBTI (Myers Briggs Type Indicator) i 16PF (The Sixteen Personality Factor Questionnaire), kursów Team Diagnostic Assessment w Amsterdamie przy Team Coaching International - Autoryzowany Fasylitator metody TDA, oraz kursów w kanadyjskim Erickson College. Jej doświadczenie zawodowe to wiele lat pracy na stanowiskach menedżerskich  i członka zarządu w korporacjach różnych sektorów, reprezentujących bardzo różne geograficznie kultury organizacyjne. Współpracowała z firmami: ABB, BPH, UBS, Elica, Tokai Rubber Industries, Delphi, ENI, Brown Brothers Harriman, NTT Data, Wabco. Od 2 lat z sukcesem prowadzi własną firmę konsultingową Process Coach, realizując projekty rozwoju organizacji oraz warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich w krajach Europy, Azji i Afryki. Jest Prezesem Fundacji El Puente, wykładowcą i autorką publikacji z zakresu HR i coachingu. Pracuje z kobietami-przedsiębiorcami, które dążą do przezwyciężenia swoich wewnętrznych barier i auto-sabotażu, by pełniej realizować swój osobisty potencjał. 


...

Kontakt

w przygotowaniu

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin