Studia podyplomowe

Szkoła mediacji - edycja I

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji funkcji mediatora zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Program przygotowany jest zgodnie ze standardami mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiazywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Studia przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności nie tylko w zakresie szeroko rozumianych mediacji, ale także w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Stąd program studiów obejmuje nie tylko kwestie odnoszące się do mediacji i konfliktów, ale także zagadnienia związane z komunikowaniem się i negocjacjami.

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Kontakt z Kierownikiem Biura Studiów Podyplomowych – Przemysław Klimek tel.+48 12 293 50 29

Program studiów

Moduł I. Mediacje

 • Prawne aspekty zastosowania procedur mediacyjnych.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego i gospodarczego dla mediatorów.
 • Metodyka mediacji.
 • Psycho-społeczne aspekty prowadzenia mediacji.
 • Prawa i obowiązki mediatora.
 • Metody rozstrzygania sporów.
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych.
 • Mediacje w sprawach cywilnych i rodzinnych.
 • Mediacje w postępowaniu karnym.
 • Praktyka mediacyjna w zakresie prawa pracy i gospodarczego.
 • Etyka w zawodzie mediatora.

Moduł II.  Negocjacje

 • Podstawy negocjacji.
 • Sztuka negocjacji.
 • Emocje w negocjacjach
 • Techniki wywierania wpływu na ludzi.
 • Trening kreatywności i asertywności.

Moduł III. Konflikty

 • Zarządzanie konfliktem.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów.
 • Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Moduł IV. Komunikowanie się

 • Podstawy komunikowania się.
 • Psychologiczne aspekty budowania efektywnej komunikacji.
 • Diagnoza i rozwiązywanie problemów porozumiewania się.
 • Sztuka aktywnego słuchania – warsztaty.
 • Komunikacja w kryzysie – warsztaty.

Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

w przygotowaniu

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

Profil słuchacza

Studia adresowane są do osób, w tym w szczególności absolwentów szkół wyższych zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub osób wiążących swoją przyszłość z zawodem mediatora.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin