Studia podyplomowe

Szkoła trenerów biznesu - edycja IV

Studia są organizowane we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Brainstorm.  

Dowiedz się więcej o firmie Brainstorm na stronie: www.brainstorm.biz.pl

Cel studiów:


Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy pod kątem merytorycznym i praktycznym do samodzielnego opracowania i prowadzenia szkoleń. Na zajęciach kształtowane i doskonalone są umiejętności psychologiczne i socjologiczne oraz biznesowe niezbędne w pracy trenera biznesu, a zwłaszcza umiejętności projektowania warsztatów rozwojowych, ćwiczeń, caseów i materiałów szkoleniowych, jak również umiejętności komunikacji, autoprezentacji, wywierania wpływu na grupy, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności biznesowych z najpopularniejszej tematyki szkoleń na rynku szkoleniowym. W wyniku studiów Uczestnicy nauczą się jak badać potrzeby szkoleniowe i jak konstruować warsztaty i szkolenia, a także poznają specyficzne techniki warsztatów biznesowych.

Profil słuchacza:


Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z biznesem i branżą szkoleniową, jak również do osób już pracujących, którzy chcieliby rozwijać swoje kwalifikacje i umiejętności w kierunku trenera biznesu bądź chcieliby zdobyć umiejętności niezbędne w pracy każdego menadżera. W wyniku studiów swoje kompetencje rozwiną także osoby już związane z branżą szkoleniową takie jak trenerzy wewnętrzni różnych korporacji oraz menadżerowie.

Tryb zajęć:


Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:


  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

 

Czesne

8500 PLN

Opiekun kierunku

dr Urban Pauli

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Patrycja Gniadek

tel. 12 293 55 60 - mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne


Program studiów:

Zagadnienia omawiane w ramach Kierunku Szkoła Trenerów Biznesu realizowanego w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podzielone zostały na dwa główne obszary. Pierwszy z nich obejmuje przedmioty, których celem jest przygotowanie uczestników od strony metodycznej do prowadzenia szkoleń. Drugi obszar obejmuje zaś zagadnienia, stanowiące podstawę realizowanych najczęściej programów szkoleniowych w firmach. Cały program wzbogacony jest o dużą liczbę godzin warsztatowych (68), umożliwiających rozwój praktycznych umiejętności trenerskich.


Charakterystyka przedmiotów realizowanych w ramach Szkoły Trenerów Biznesu:

Grupa A – metodyczne aspekty pracy trenera (semestr 1)
1.    Metodyka uczenia się osób dorosłych  – w trakcie zajęć przekażemy słuchaczom zajęć wiedzę niezbędną w procesie przygotowania i projektowania rozwiązań rozwojowych. Będziemy zajmować się teoriami z pogranicza andragogiki i psychologii wprowadzając słuchaczy w świat uczenia się osób dorosłych. Zajęcia są silną merytoryczną podstawą budowania programów szkoleniowych.
2.    Badanie potrzeb szkoleniowych – celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat sposobów pozyskiwania informacji o potrzebach rozwojowych pracowników, która stanowić będzie podstawę do opracowania programów szkoleniowych. W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną umiejętności związane z planowaniem działań w zakresie badania i analizy potrzeb szkoleniowych, projektowaniem kwestionariuszy, a także z planowaniem wywiadów i prowadzeniem rozmów z osobami zlecającymi szkolenia.
3.    Konstruowanie warsztatów szkoleniowych  – zajęcia przygotują słuchaczy do samodzielnego konstruowania warsztatów i szkoleń. Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy zarówno doświadczą jak i będą mogli sami sprawdzić jak działa teoria w praktyce czyli jak zastosować w pracy trenera teorie dotyczące uczenia się osób dorosłych i konstruowania warsztatów i szkoleń. Przedmiot ten obejmować będzie również zagadnienia związane z projektowaniem i przygotowaniem materiałów szkoleniowych obejmujących między innymi  ćwiczenia, symulacje i case-study, a także podręczniki szkoleniowe.
4.    Ewaluacja projektów szkoleniowych  – obejmować będzie zagadnienia związane z oceną efektywności szkoleń czyli udzieleniem odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić czy realizowane szkolenie przyniosło pożądany efekt? W trakcie zajęć uczestnicy pozyskają wiedzę na temat tego jak projektować i stosować narzędzia pozwalające sprawdzić nie tylko odczucia uczestników bezpośrednio po szkoleniu.
5.    Autoprezentacja trenera  – w trakcie zajęć pokażemy i przećwiczymy techniki wystąpień publicznych i komunikowania się z małą grupą. Pod okiem kamery każdy słuchacz będzie mógł spróbować swoich sił występując przed resztą grupy w różnych symulacjach i ćwiczeniach. Szkolenie dotyczy zachowania się trenera na sali szkoleniowej, sposobów i technik radzenia sobie w różnych sytuacjach.
6.    Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami  – zajęcia mają na celu wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne im w procesie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami zarówno w trakcie trwania szkolenia ale także po jego zakończeniu. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wykorzystania technik kreatywnego myślenia w trudnych sytuacjach szkoleniowych. Będziemy pracowali nad modelowaniem zachowań drugiego człowieka.

Grupa B – Projektowanie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą projektowaniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz prezentacji. Głównym ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego w jaki sposób można prowadzić szkolenia z tych tematów, jakie ćwiczenia wykorzystywać oraz w jaki sposób rozwijać praktyczne umiejętności u uczestników szkoleń. Podsumowaniem tego bloku będą warsztaty praktyczne podczas których uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia modułu szkoleniowego z zakresu kompetencji interpersonalnych.
1.    Komunikacja interpersonalna i perswazja
2.    Sztuka prezentacji i wystąpienia
3.    Warsztaty – prowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych

Grupa C – Projektowanie szkoleń z zakresu kompetencji sprzedażowych (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą projektowaniu szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji. Głównym ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego jak przebiega proces sprzedaży i obsługi klienta, jakie są techniki prowadzenia negocjacji oraz w jaki sposób uczyć tego innych. Podsumowaniem tego bloku będą warsztaty praktyczne podczas których uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia modułu szkoleniowego z wybranego przez siebie tematu sprzedażowego.
1.    Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta
2.    Negocjacje
3.    Warsztaty – prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży

Grupa D –Projektowanie szkoleń z zakresu zarządzania (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą zagadnieniom, które stanowią przedmiot szkoleń kierowanych do kadr zarządzających w firmach. W ramach tej grupy omówione zostaną tematy z zakresu: zarządzania zespołem (przywództwo), zarządzania czasem oraz budowania zespołów (rozwoju współpracy zespołowej). Na zakończenie tego bloku uczestnicy przygotują i przeprowadzą moduł szkoleniowy z wybranego tematu.
1.    Przywództwo i zarządzanie pracownikami
2.    Zarządzanie czasem
3.    Budowanie zespołów
4.    Warsztaty z prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania
Warsztaty praktyczne   - będą stanowiły próbkę szkolenia przeprowadzoną przez każdego ze słuchaczy. Każdy po przeprowadzonych przez siebie warsztatach otrzyma informację zwrotną od pozostałych uczestników oraz od trenerów prowadzących zajęcia. Będzie to stanowiło istotną wskazówkę rozwojową umożliwiającą doskonalenie własnych kompetencji.

Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

w przygotowaniu

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin