Unia Europejska – otoczenie prawne, polityczne i biznesowe

Program studiów:

Nazwa przedmiotu:
1. Idea i historia integracji europejskiej
2. System polityczny i instytucje Unii Europejskiej
3. Najważniejsze wspólne polityki UE 
4. Polityka regionalna Unii Europejskiej i fundusze strukturalne
5.Podstawy prawa europejskiego
6. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju regionalnym
7. Partnerstwo Wschodnie
8. Gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej
9. Procedury ubiegania się o środki pomocowe
10. Sposoby pozyskiwania kapitału przez samorząd terytorialny, firmy i organizacje pozarządowe
11. Podstawy prawne działalności gospodarczej
12 Biznes na rynku europejskim
13. Komunikowanie międzykulturowe
14. Zarządzanie firmą
15. Podstawy marketingu
16. Elementy handlu zagranicznego
17. Bankowość i kredyty dewizowe
18. Prawo pracy i system ubezpieczeń gospodarczych
19. Negocjacje w biznesie
20. Biznes plan
21. Seminarium końcowe


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

Dyplom:

Po obronie pracy końcowej student otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
 


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin