Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z technologią informatyczną w stopniu pozwalającym na jej praktyczne wykorzystanie w działalności gospodarczej. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów, które pozwalają uzyskać wiedzę m.in. z zakresu zastosowania narzędzi informatycznych w pracach biurowych, tworzenia własnych programów i aplikacji internetowych, projektowania systemów informacyjnych, tworzenia i uruchamiania serwisów internetowych, e-biznesu, audytu i ochrony systemów informatycznych oraz  zarządzania infrastrukturą IT.

Uczestnik zdobywa zarówno wiedzę i umiejętności, które pozwalają na samodzielne tworzenie narzędzi informatycznych jak i na wykorzystywanie gotowych rozwiązań. Ponad połowa zajęć, to zajęcia laboratoryjne.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Jan Madej

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów

 1. Wybrane zagadnienia informatyki
 2. Oprogramowanie biurowe
 3. Systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe
 4. Języki i metodologia programowania
 5. Bazy danych
 6. Sieci komputerowe
 7. Aplikacje i usługi internetowe
 8. Projektowanie i budowa serwisów internetowych
 9. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych
 10. Projekty w IT
 11. E-biznes
 12. Eksploracja danych w systemach informatycznych
 13. Zarządzanie operacjami i infrastrukturą IT
 14. Zarządzanie usługami IT
 15. Prawne uwarunkowania funkcjonowania systemów informatycznych
 16. Audyt systemów informatycznych
 17. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 18. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin