Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz aktualizacja i pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu uregulowań prawnych, organizacyjnych i skarbowych dotyczących wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Nabyta wiedza oraz uzyskane kompetencje pozwolą na skuteczne wdrożenie zmian w swoich organizacjach, zmniejszenie niepewności i zyskanie dzięki temu przewagi konkurencyjnej na rynku. Program studiów ma umożliwić Słuchaczom zdobycie i poszerzenie wiedzy m.in. z zakresu ekonomiki handlu, jakości, bezpieczeństwa, autentyczności produktów, determinant jakości produktów i identyfikacji ich zafałszowań, podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości produktu, w tym mikrobiologii produktu, zasad znakowania i kodowania towarów oraz logistyki dystrybucji w handlu międzynarodowym. Studia są odpowiedzią na wyzwania związane z Brexitem - wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE. 


Profil słuchacza:

Studia podyplomowe „Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem“ skierowane są przede wszystkim dla pracowników firm handlowych, transportowych, spedycyjnych, logistycznych, itp. dokonujących wymiany towarowej z Wielką Brytanią, a także urzędów i instytucji zaangażowanych w pobór należności celnych i podatkowych. Studia te stworzone zostały z myślą o osobach chcących zaktualizować i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, przede wszystkim dla:

 • agentów celnych,
 • pracowników działów handlowych, księgowych, rozliczeń ceł i podatków,
 • doradców finansowych,
 • kadry zarządzającej w firmach importujących towary z, bądź eksportujących towary do Wielkiej Brytanii,
 • osób zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji zawodowych i uzyskaniem możliwości wpisu na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:


 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

Czesne

5400 PLN

Opiekun kierunku

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

l.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć/

liczba godzin/

Punkty ECTS

Teoretyczne

Praktyczne

 1.  

Prawo i procedury celne

20

15

4

 1.  

Elementy kalkulacyjne w ustalaniu należności celnych i podatków

-

15

2

 1.  

Środki i ograniczenia pozataryfowe

15

-

3

 1.  

Postępowanie celne

8

-

2

 1.  

Polityka celna

8

-

2

 1.  

Podatek VAT

8

8

3

 1.  

Podatek akcyzowy

4

4

2

 1.  

Ekonomika handlu

4

 -

1

 1.  

Jakość produktu i jej determinanty

6

10

3

 1.  

Bezpieczeństwo produktu

8

2

 1.  

Metody analityczne w ocenie jakości produktu

6

 

2

 1.  

Mikrobiologia produktu

4

4

2

 1.  

Identyfikacja zafałszowań produktu

8

8

3

 1.  

Logistyka dystrybucji

6

-

1

 1.  

Znakowanie i kodowanie towarów

8

-

2

 1.  

Trendy rozwojowe na rynku dóbr konsumpcyjnych

8

-

1

 

Razem

121

64

35

Łącznie

185

 

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin