Zarządzanie elektronicznym kanałem sprzedaży - eCommerce

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania sklepem internetowym i sprzedażą wielokanałową. Absolwenci powinni być przygotowani do samodzielnego prowadzenia projektów eCommerce we własnym zakresie, jak i w złożonych strukturach organizacyjnych. Studia przygotowują menedżerów eCommerce w zakresie zarządzania projektem, zespołem, asortymentem, kształtowaniem polityki cenowej i projektowaniem zgodnym z UCD oraz planowaniem komunikacji marketingowej w Internecie z mocnym akcentem analitycznym. Studia przekazują wiedzę niezbędną do skutecznego prowadzenia projektu eCommerce od strony projektowo-organizacyjnej, finansowej oraz marketingowej.

Profil studiów:

Program studiów jest nastawiony na przekaz praktycznej wiedzy. W zakresie organizacji studiów, Krakowska Szkoła Biznesu organizuje studia przy współpracy z firmą Bold Brand Commerce, partnerem strategicznym - e-Izbą eCommerce Polska oraz czołowymi firmami z rynku profesjonalnych usług, jak: ekomercyjnie.pl, Unity Group, Conversion, Blue Rank, Logisys, Trendmaker.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6500 PLN

Opiekun kierunku

dr Agnieszka Żak

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Wprowadzenie do eCommerce - Krzysztof Bartnik, ekomercyjnie.pl
Prezentacja podstawowych narzędzi i procesów związanych z elektronicznym kanałem sprzedaży. Rys historyczny, typologia i standardy rozwiązań oraz wyzwania jakie muszą zostać podjęte przez firmy chcące zastosować elektroniczny kanał sprzedaży.

Branding w eCommerce - Marcin Piwowarczyk, Bold Brand Commerce
Prezentacja roli i istoty zarządzania marką w elektronicznym kanale sprzedaży. Narzędzia, schematy oraz standardy projektowania strategii marki w e-commerce.

eMerchandising - Borys Skraba, Bold Brand Commerce
Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy przez studenta w zakresie efektywnego zarządzania asortymentem i promocji sprzedaży w elektronicznym kanale sprzedaży.

Promocja sklepu online - Bluerank 
Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy przez studenta w zakresie efektywnego przygotowywania, planowania i nadzorowania kampanii reklamowych w Internecie.

Zarządzanie projektem wdrożeniowym - Grupa Unity 
Przekazanie wiedzy w zakresie narzędzi i metodyk wdrażania platformy sprzedażowej w Internecie.

Logistyka w sklepie internetowym - Bartosz Jacyna, Logisys
Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw w sklepie internetowym.

Analityka internetowa w elektronicznym kanale sprzedaży - Conversion 
Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sprawnego zarządzania analityką internetową w przedsiębiorstwie wykorzystującym elektroniczny kanał sprzedaży.

Social Commerce - Mateusz Strzelecki, Trendmaker
Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w elektronicznym kanale sprzedaży.

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - Krzysztof Bartnik, ekomercyjnie.pl
Prezentacja wiedzy co do wymagań jakie musi spełnić sklep internetowy w zakresie:

Biznesplan przedsięwzięcia eCommerce - Dr Jerzy Skrzypek

Excel – podstawy pracy analitycznej - Dr Grażyna Paliwoda - Pękosz

Handel transgraniczny - Dr Filip Grzegorczyk

Marketing internetowy - Dr Mariusz Kuziak

Metody zarządzania projektami - Dr Piotr Markiewicz

Ocena opłacalności projektów - Mgr Tomasz Jachna

Podstawy analiz marketingowych - Dr Krzysztof Kapera

Podstawy rachunkowości i budżetowanie - Dr Jerzy Hejnar

Prawo w sprzedaży na odległość - Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela, Dr Piotr Kukuryk

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin