Zarządzanie Europejskimi Służbami Zatrudnienia

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie szerokiej gamy wiedzy związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem europejskimi służbami zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji, metod oraz technik wspomagających proces zarządzania. Omawiane będą także zagadnienia w obszarach: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami, uwarunkowania prawne i marketingowe działalności organizacji publicznych.

Profil słuchacza:

Absolwenci uczelni wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem: kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia, pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Program studiów:

BLOK TEMATYCZNY I - ZARZĄDZANIE
1.    Podstawy zarządzania organizacjami publicznymi
2.    Zarządzanie strategiczne w Europejskich Służbach Zatrudnienia
3.    Marketing w zarządzaniu Europejskimi Służbami Zatrudnienia
4.    Nowoczesne metody organizacji i zarządzania

BLOK TEMATYCZNY II - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
1.    Zarządzanie projektami – zagadnienia podstawowe
2.    Ryzyko i czas w zarządzaniu projektami
3.    Budżetowanie i rachunkowość projektów

BLOK TEMATYCZNY III- ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
1.    Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2.    Projektowanie nowoczesnych modeli organizacyjnych zarządzania zasobami ludzkimi
3.    Szkolenia i rozwój potencjału społecznego organizacji
4.    Współczesne systemy motywacji pracowniczej

BLOK TEMATYCZNY IV - PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
1.    Systemy informatyczne w zarządzaniu
2.    Prawne aspekty działalności organizacji publicznych
3.    Prawo pracy a integracja europejska
4.    Rynki pracy w Unii Europejskiej
5.    Audyt wewnętrzny
6.    Psychologia w zarządzaniu
7.    Przedmiot swobodnego wyboru
8.    Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin