Zarządzanie finansami firmy

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu funkcjonowania finansów przedsiębiorstw, poznanie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo, przekazanie umiejętności w zakresie analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz tworzenia planów finansowych przedsiębiorstwa.

Profil słuchacza: 

Studia przeznaczone są dla osób ze znajomością zagadnień ekonomicznych oraz podstaw rachunkowości, pracujących w działach finansowych, księgowych lub na stanowiskach kierowniczych związanych z finansami przedsiębiorstw.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

dr Tomasz Maślanka

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Zachowanie w sytuacjach psychologicznie trudnych. Socjotechniki. Asertywność.
 2. Techniki twórczego myślenia
 3. Zarządzanie firmą
 4. VAT
 5. Elementy prawa gospodarczego
 6. Ryzyko w działalności gospodarczej  
 7. Polityka finansowa państwa
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych
 9. Zarządzanie kapitałem obrotowym
 10. Systemy wynagradzania
 11. Sztuka negocjacji
 12. Rachunkowość spółek
 13. Podatki lokalne
 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 15. Rachunkowość zarządcza
 16. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 17. Controlling
 18. Ubezpieczenia gospodarcze  
 19. Strategie kształtowania struktury kapitału
 20. Komputerowe wspomaganie zarządzania finansami firmy
 21. Rachunek efektywności inwestycji
 22. Analiza finansowa
 23. Sprawozdawczość finansowa
 24. Metodologia sporządzania biznes-planu
 25. Bankowa obsługa firmy
 26. Rynek pieniężny
 27. Rynek kapitałowy  
 28. Upadłość przedsiębiorstw

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin