Zarządzanie i marketing w usługach stomatologicznych i ortodontycznych - edycja I

Celem kształcenia słuchaczy na studiach podyplomowych pn. Zarządzanie i marketing w usługach stomatologicznych i ortodontycznych jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego prowadzenia własnej praktyki stomatologicznej i/lub ortodontycznej poprzez rozwój kompetencji w zakresie prawa, zarządzania, finansów i marketingu. Studia dają możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu form organizacyjno-prawnych prowadzenia własnej praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych form zatrudnienia, spółek cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania firmą, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa (tj. analizy kosztów i przychodów, wyniku finansowego itp.), zapoznanie się z kwestiami podatkowymi, nabycie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i form reklamy w obszarze usług stomatologicznych.

 

   

Studia pod patronatem
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

Czesne

7900 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Moduł I. Prawo

 • Prawo medyczne i stomatologiczne
 • Formy prawne prowadzenia praktyki stomatologicznej
 • Odpowiedzialność prawna lekarza dentysty
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za błędy medyczne
 • RODO w działalności stomatologicznej

Moduł II. Podstawy zarządzania

 • Podstawy ekonomii menedżerskiej
 • Zarządzanie praktyką stomatologiczną
 • Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce stomatologicznej i ortodontycznej
 • Zarządzanie procesem usług stomatologicznych i ortodontycznych
 • Systemy motywacyjne w praktykach medycznych

Moduł III. Finanse i rachunkowość

 • Finansowanie działalności usług stomatologicznych i ortodontycznych
 • Rachunkowość w działalności gabinetu
 • Analiza ekonomiczno-finansowa gabinetu stomatologicznego
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa w gabinetach stomatologicznych

Moduł IV. Marketing

 • Podstawy marketingu
 • Marketing w usługach stomatologicznych i ortodontycznych
 • Promocja i reklama w usługach stomatologicznych
 • Negocjacje i komunikowanie się w biznesie
 • Zarządzanie relacjami z pacjentem

Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

Profil słuchacza

Studia adresowane są do osób prowadzących lub zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług stomatologicznych i ortodontycznych, chcących poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianego zarządzania, z elementami prawa.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin