Zarządzanie klubem sportowym

Cel studiów:

Zasadniczym celem studiów jest profesjonalizacja zarządzania klubem sportowym w zmieniających się warunkach gospodarczych w ramach dyscyplin zespołowych takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Studia mają także na celu przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności zapewniających skuteczne i sprawne zarządzanie organizacjami sportowymi.

Profil słuchacza:

Adresatami studiów są osoby pracujące w organizacjach sportowych, osoby zarządzające klubami sportowymi oraz wszyscy ci, którzy wiążą swoją karierę zawodową z działalnością i funkcjonowaniem klubów sportowych.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Piotr Markiewicz

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 

Program studiów:

 1. Historia i rozwój gier zespołowych
 2. Prawne ramy funkcjonowania klubu sportowego
  • Forma prawna funkcjonowania klubów
  • Kontraktowanie: kontrakt menedżerski-zawodnicy, umowy cywilno prawne-zawodnicy, kontrakty płacowe-zawodnicy i trenerzy, umowy o pracę-obsługa medyczna i administracyjna
  • Prawne aspekty umów medialnych
  • Formy przekształcania klubów sportowych: zagadnienia prawne
  • Prawne zabezpieczenie organizacji imprez masowych
 3. Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania klubu sportowego
  • Zasoby techniczno-sportowe
  • Zespoły (sztaby szkoleniowe)
  • Struktury organizacyjne jednostek sportowych
  • Metody i techniki wykorzystywane w odprawach przedmeczowych
 4. Zarządzanie finansami klubu sportowego
  • Rachunkowość działalności klubu sportowego
  • Zarządzanie finansami w sporcie
  • Budżetowanie klubu
  • Analiza efektywności inwestycji
  • Finansowe aspekty transakcji między klubami sportowymi
  • Finansowe aspekty zawierania kontraktów w klubach sportowych
 5. Marketing klubów sportowych
  • Reklama w sporcie
  • Sponsoring w sporcie
  • Działania promocyjne klubów sportowych
  • Kształtowanie PR klubu sportowego w mediach
 6. Patologie i sposoby ich ograniczania oraz zwalczania w klubach sportowych
 7. Etyczne aspekty w zarządzaniu klubem sportowym
 8. Język angielski w zarządzaniu klubem sportowym – wykład do wyboru
 9. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin