Zarządzanie małymi i średnimi firmami - edycja VII

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami działalności małej i średniej firmy. W ramach studiów odbywa się akredytowane szkolenie AGILE PM FOUNDATION we współpracy z firmą INPROGRESS Szkolenia sp. z o.o. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przystapienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.

Profil słuchacza:

Studia skierowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających rozpocząć taką działalność, pracowników małych i średnich firm oraz zainteresowanych aktualizacją wiedzy ekonomicznej.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4400 PLN

Opiekun kierunku

dr Bożena Pera

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Moduł I. EKONOMIA I FINANSE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

•             Ekonomia menedżerska

•             Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

•             Zarządzanie kapitałem obrotowym

•             Analiza finansowa przedsiębiorstwa

•             Metody oceny projektów inwestycyjnych

•             Rachunkowość w małych firmach

•           AGILE PM FOUNDATION

 

Moduł II. ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

•             Metody i narzędzia zarządzania małymi i średnimi firmami

•             Strategie zarządzania małymi i średnimi firmami

•             Zarządzanie zasobami ludzkimi

•             Innowacje w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

•             Przywództwo

•             Zarządzanie projektami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

•             Systemy logistyczne

•             Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

•             Zarządzanie procesem sprzedaży i zakupów

 

Moduł III. ZAGADNIENIA PRAWNE

•             Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

•             Podatki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (PIT, CIT, VAT, pod. od osób prawnych)

•             Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 

Moduł IV. MARKETING I KOMUNIKOWANIE W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

•             Sztuka negocjacji i komunikowania w biznesie

•             Strategie marketingowe w działalności małej firmy

•             Promocja w firmie

 

•             Szkolenie akredytowane/Gra strategiczna

•             Seminarium dyplomowe

 

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin