Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają na celu orientację w ogólnej sytuacji mediów i przygotowanie do zarządzania w mediach oraz umiejętność odnalezienia się osobistego w kontaktach z reporterami i dziennikarzami.

Profil słuchacza:

Studia te są zatem ofertą dla managerów mediów, którzy mają przygotowanie ekonomiczne, ale brak im doświadczenia medialnego. Są także doskonałą bazą dla osób publicznych, które są „narażone” na kontakty z mediami.

Ze względu na całościowe ujęcie problematyki mediów, studia dają też możliwość poszerzenia swojego wykształcenia pedagogicznego o przestrzeń mediów.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 201 godzin zajęć.

Program studiów:


1. Rynek
o Zarys historii mediów
o Telekomunikacja na tle makroekonomicznym (świat i Polska)
o Sytuacja na polskim rynku mediów
o Organy regulacyjne na świecie i w Polsce
o Polska radiofonia i telewizja publiczna
o Misja i edukacja w mediach
o Perspektywy rozwoju mediów w Polsce (m.in. cyfryzacja)


2. Zarządzanie
o Zarządzanie w mediach
o Planowanie pracy w redakcji
o Sponsoring, umowa barterowa
o Drogi i bezdroża reklamy
o Opinia, oglądalność, sondaże
o Etyka, manipulacja i terroryzm medialny
o Problemy kampanii wyborczej w mediach


3. Wizerunek
o Umiejętność korzystania z mediów
o Budowa wizerunku w mediach - wzorce osobowe
o Kontakty z mediami - praca rzecznika prasowego
o Prawo prasowe
o Prawo autorskie
o Własny warsztat dziennikarski i elektroniczny
o Gatunki medialne
o Programy i kampanie PR (planowanie i realizacja)
o Konferencja prasowa – uwarunkowania organizacyjno-prawne
o Warsztaty medialne
o Złote pióra, złote mikrofony –spotkania autorskie
o Retoryka (zasady poprawnej wymowy i pisania tekstów)
o Efektywne komunikowanie


4. Wykład do wyboru


5. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin