Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - organizacje gospodarcze

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do wykrywania nieprawidłowości występujących w gospodarce oraz działalności przedsiębiorstw. Słuchacze otrzymają wiedzę niezbędną do przeciwdziałania oszustwom, defraudacjom oraz korupcji w różnych typach organizacji gospodarczych.

Profil słuchacza:

Pracownicy Policji, Sądów Gospodarczych, Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, innych instytucji kontrolnych i organizacji gospodarczych. Pracownicy zajmujący się audytem wewnętrznym w przedsiębiorstwach chcący poszerzyć swój zakres wiedzy o kolejny obszar dotyczący przeciwdziałania oszustwom i defraudacjom.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Elementy psychologii
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa
 3. Organizacja i zarządzanie w służbach kontrolnych
 4. Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
 5. Czynniki kryminogenne – działanie zapobiegawcze i śledcze
 6. Działalność służb śledczych
 7. Metody prewencji i zwalczania przestępczości
 8. Kontrola wewnętrzna w organizacji
 9. Organizacje przestępcze - ich struktura działalności
 10. Organizacje przestępcze a nowe formy przestępczości - oszustwa finansowe
 11. Audyt systemów informatycznych
 12. Elementy procedury karnej - postępowanie w przypadku ujawnienia przestępstwa
 13. Metody zwalczania działań korupcyjnych w organizacjach
 14. Techniki informatyczne w działalności audytora
 15. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin