Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA - edycja XXIV

 • Studia dwusemestralne
 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A       
 • Cena: 5600 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)  
   


Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. Propozycja zajęć z zakresu zarządzania, rachunkowości,  finansów i prawa prowadzonych przez starannie dobraną kadrę pracowników UEK oraz praktyków gwarantuje pozyskanie umiejętności praktycznych, zwiększających skuteczność. Studia mają charakter interdyscyplinarny, przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami.Kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA” to również szansa na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego. Studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów daje dodatkowe korzyści - pozwala na dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami praktycznymi oraz umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska kierownicze każdego szczebla, głównie z wykształceniem pozaekonomicznym, pragnących wzbogacić swą wiedzę z zakresu zarządzania oraz rozwinąć umiejętności skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu zewnętrznym.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

   


 

 

Czesne

5600 PLN

Opiekun kierunku

dr Agnieszka Żak

Menedżer kierunku

lic. Tomasz Bem

tel. 12 293 59 75

E-mail: tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Controlling operacyjny przedsiębiorstwa
 2. Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
 3. Nadzór korporacyjny
 4. Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia
 5. Rachunkowość zarządcza i podatkowa
 6. Analiza projektów inwestycyjnych
 7. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 8. Prawo pracy
 9. Podstawy prawa gospodarczego
 10. Podstawy zarządzania
 11. Przywództwo
 12. Public relations - podstawy
 13. Restrukturyzacja przedsiębiorstw – istota i przesłanki
 14. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 15. Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
 16. Zarządzanie jakością
 17. Zarządzanie projektami
 18. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
 19. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 20. Analiza sektorowa
 21. Techniki negocjacji
 22. Zarządzanie czasem
 23. Zarządzanie operacyjne
 24. Systemy motywowania pracowników
 25. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

 

mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności

 • Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności. Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych.
 • Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Przeprowadził dziesiątki kompleksowych audytów operacyjnych zarządzania technicznego i UR oraz działalności systemów produkcyjnych i transportowych.
 • Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.
 • Posiada wykształcenie techniczne i managerskie jednocześnie – Ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczenicie oraz Studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Manchester Metropolitan University.
 • Jako ekspert realizował dedykowane projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm i organizacji, m.in.: CERN, Grupa Lotos, Grupa Azoty, KGHM, Indesit, ICT, ArcticPaper, Polpharma, Polfa Warszawa, Mondelez… oraz wielu innych znanych i szanowanych organizacji. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych w wielu branżach.
 • Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM.
 • Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FRACAS, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPI), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

mgr Agnieszka Flis

mgr Agnieszka Flis

Ukończyła Psychologię oraz Studium ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka trzyletniego programu szkolenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK organizowanego przez Manchester Federal School of Business & Management oraz British Council; uzyskała międzynarodowy certyfikat Trenera i Konsultanta wydany przez THAMES VALLEY UNIVERSITY z Wielkiej Brytanii; jako jedna z pierwszych w Polsce została akredytowana w metodzie INSIGHTS Learning & Development Ltd. (2001, 2008, 2011); Absolwentka programu Leadership prowadzonego przez Harvard Business Review (2012, 2013); Certyfikowana w metodzie AGILE – "Agile Project Management Foundation"

Doświadczenie:

Od 1993 roku Partner i Konsultant w firmie Advisory Group TEST Human Resources (www.testhr.pl i www.RaportPlacowy.pl), jednej z najstarszych polskich firm konsultingowych w kraju, uhonorowanej Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego i Executive Search Firm of the Year 2015; Zajmuje się dwoma obszarami: konsultingiem HR, szkoleniami menedżerskimi i HR oraz działalnością PR (wystąpienia podczas największych wydarzeń z branży HR, publikacje, współpraca z uczelniami).

Publikacje:

Współautorka książek: „Outplacement” (Wydawnictwo Akade) oraz „Coaching” (Wydawnictwo Wolter & Kluwer), „Doradztwo zawodowe” (WSE). Autorka kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej: Harvard Buisness Review, Personel, Personel Plus oraz w uniwersyteckich wydawnictwach naukowych;

Od 1997 r. wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi), Uniwersytecie Ekonomicznym (Studia Menedżerskie, Psychologia w biznesie), Akademii Górniczo-Hutniczej (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi). Pomysłodawca i opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera;


Główne obszary konsultingu i szkoleń:

strategia personalna, modele kompetencji, systemy ocen okresowych, ocena 360°, Assessment/Development Center, audyt personelu, rekrutacja i selekcja, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie wiekiem, procedury HR, budowanie i zarządzanie zespołami, metoda Insights, badania nastrojów i satysfakcji pracowników oraz outplacement.


dr inż. Mariusz Giemza

dr inż. Mariusz Giemza

Mariusz Giemza
dr inż. nauk ekonomicznych
Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Współpraca z Polskie Forum ISO 9000, Urząd Marszałkowski w Krakowie
Giemza M.: Narzędzia zarządzania jakością. Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością. Monografia pod red. nauk. Mieczysława Pałasińskiego. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2014.
Giemza M.: Wpływ wybranych finansowych czynników motywujących na poziom satysfakcji klienta wewnętrznego. W Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej. Tadeusz Sikora (red.), wyd. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017.
Giemza M., Dudek M: Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku. Problemy Jakości, 7, 2017.
Zarządzanie jakością, narzędzia zarządzania jakością, satysfakcja klienta
Nagroda JM Rektora UEk za osiągnięcia dziedzinie naukowej i dydaktycznej w 2011 roku.

 


prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

Head of the Department of Civil and Economic Law, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:   
legal apprenticeship, attorney, manager of over twenty research programs including economic and European law

EDUCATION:
Professor's academic title and academic degrees in law obtained in proceedings at the Jagiellonian University

SCIENCE AND TEACHING:
areas of interest: civil, commercial, consumer (including European) and private international law

PUBLICATIONS:
Author of articles, scientific editor of monographs and textbooks on law. In addition, the author of expert opinions for public institutions (e.g. for the purposes of the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm) and entrepreneurs, as well as the author of the scientific publications, among others:
B. Gnela, Responsibility for damage caused by a dangerous product (so-called product liability), Warsaw 2000. [in Polish]
B. Gnela, Consumer Agreement in Polish Civil and Private International Law, Warsaw 2013, fragments of collective studies (including Chapter XX [in:] System of Private International Law, vol. 20C, edited by M. Pazdan, Warsaw 2015). [in Polish]

PRIZES AND AWARDS:
honorable mention in the nationwide competition for the best doctoral dissertation (1984)

the prize of the Foundation for the Promotion of European Law (2002)
SPiZ AE medal in Krakow (2004) for a high level of didactic classes
Rector's Awards


dr Maciej Gnela

dr Maciej Gnela

Od 2010 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów prawnych, w szczególności: zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej.

Zainteresowania naukowe: Zamówienia publiczne – aspekty prawne oraz organizacyjne.

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szczegóły dotyczące kariery naukowej: https://ip.uek.krakow.pl/katedry/katedra-prawa-konstytucyjnego-administracyjnego-i-zamowien-publicznych/mgr-maciej-gnela/

Od 2001 roku aktywny zawodowo na polu zamówień publicznych we wszystkich możliwych rolach jako: wykonawca, przedstawiciel zamawiających, prowadzący postępowania, wykładowca, ekspert, doradca czy konsultant.

Przed podjęciem pracy na UEK w Krakowie, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (2001 – 2005), oraz był zatrudniony w:

Reginalnej Izbie Obrachunkowej (2005 – 2006),

Południowym Koncernie Energetycznym S.A. (2006 – 2007),

Energetyce Południe S.A. ( w 2007 roku. obecnie: Tauron Polska Energia S.A.).

Od 2008 do chwili obecnej przeprowadził tysiące godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Od 2020 roku własna działalność gospodarcza, od 2021 roku współpraca z renomowaną kancelarią krakowską.

Dodatkowo:
2001 - 2005 własna działalność gospodarcza. Profil handlowy.
2007 - 2008 Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2008 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, członek komisji problemowych organizacji, wykładowca, ekspert prawny. Autor podręczników z zakresu nauk prawnych dla księgowych
2007 - 2013 Zespół Ekspertów Menager spółka cywilna J.i E. Pelczar, ekspert ds. prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych.
2010 - 2012 aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.
2011 - 2012 Bank Spółdzielczy w Zatorze, wykłady z zakresu prawa cywilnego, handlowego, wzorców umownych, ochrony danych osobowych.
2014 - CRIF Sp. z o.o. – cykl szkoleń dla pracowników z zakresu prawa spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych; prawa ochrony danych osobowych; prawa upadłościowego i naprawczego.   

Zakres prawa gospodarczego:
Modelowanie odpowiedzialności osobistej i majątkowej za zaciągnięte zobowiązania w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Tryby i forma szczególna zawierania umów handlowych. Przedawnienie roszczeń majątkowych. Weryfikacja wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o dane rejestrowe.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Tomasz Jachna

mgr Tomasz Jachna

Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization, TAURON Dystrybucja S.A., Poland

Professional profile:
Manager and business advisor. Many years of professional practice in the management of commercial law companies, especially in the area of financial management. Knowledge and experience in the areas of: management accounting, budgeting and controlling, assessment of the profitability of investment projects, and audit and financial control. Practice in the company development strategy, programming and implementation of investment projects, restructuring processes, supervision over companies of the capital group.

Professional experience:
After graduating, he was a researcher for seven years at the Department of Economics and Enterprise Organization at the Cracow University of Economics.
He has been working as a manager in many capital companies for over twenty years, he was the president of the board and a board member for financial affairs. Currently, he is the
Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization of TAURON Dystrybucja S.A.
Extensive experience in the field of corporate governance. For many years he was a member and actively participated in the work of supervisory boards of many capital companies. Currently, he is the Chairman of the Supervisory Board of WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Lecturer at the Executive MBA Program and other post-graduate studies at the Cracow School of Business. He lectures on: financial mathematics, financial analysis, profitability assessment of investment projects and financial management of the company.

Publications:
He is a co-author of the publications of the financial management, among them are published together with prof. M.Sierpińska: 'Assessment of the company according to world standards' (3rd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004, in Polish) and 'Methods of making financial decisions. Analysis of examples and cases' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, in Polish). Co-author of the larger consulting teams of a number of expert opinions prepared for the needs of enterprises, in particular in the field of: defining development strategies, developing business plans
and restructuring plans, assessments of financial condition, evaluations of the profitability of investment projects.

Certificates:
State examination for candidates for members of supervisory boards of State Treasury companies


prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

Prof. UEK dr hab. nauk ekonomicznych. W 1996 obronił pracę doktorską pt. „System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, a w 2013 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa"
Autor bądź współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych, referatów naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu problematyki: metod wyceny przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz ekonomiki, finansów i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.


Prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel

Prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel

Cracow University of Economics, Poland


mgr Szymon Konarski

mgr Szymon Konarski

Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu amerykańskiej firmy FFDP.


 • Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
 • Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +).
 • Jako senior konsultant bierze udział w pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.

mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

Krzysztof Misiołek Ph.D.

Krzysztof Misiołek Ph.D.

Department of Management Strategy and Organization Development, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 • May 2012 – now, the Allerhand Institute, regular member, bankruptcy law section
 • 2008 – April 2009, Chairman of the Supervisory Board of TINES SA in Poznań, one of four capital groups operating in the energy sector, a company among 20 largest Polish enterprises, the first of energy groups that debuted on the Warsaw Stock Exchange
 • July 2006 – February 2008, Chairman of the Supervisory Board of ENEA S.A. in Warsaw
 • July – December 2007, Chairman of the Supervisory Board, Energy Market Agency S.A. in Cracow
 • 1999 – February 2000, Vice-President of the Board, Taborowe Konsorcjum S.A. in Cracow
 • 1998 – 1999, Member of the Board for Economics and Finance Krakodlew S.A.
 • 1998,  President of the Board, Leasing 3000 sp. z o.o.

RESPONSIBILITY:  economic and financial, legal and marketing matters


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w organizacjach, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych nacontrollingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,/due diligence/ oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji iwprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Łączne zaangażowanie w proces konsultacji i doradztwa przekroczyło 16.000 godzin. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem blisko 300 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, controllingu zarządczego i zastosowania informatyki w zarządzaniu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


mgr Lucjan Ostruszka

mgr Lucjan Ostruszka

Po studiach pracował w firmie audytorsko-doradczej Coopers and Lybrand w Warszawie. Następnie wyjechał do USA gdzie mieszkał i pracował przez ponad 9 lat. Pracował w obszarze audytu wewnętrznego w bankowości międzynarodowej i inwestycyjnej w Nowym Jorku, również na Wall Street: m. in. w japońskim UFJ Bank (1997-2003) oraz w Deutsche Bank (2003-2004), w których zajmował stanowisko Assistant Vice President w departamentach audytu wewnętrznego. W latach 2001-2004 był również Członkiem Komisji Rewizyjnej w Polish and Slavic Federal Credit Union w Nowym Jorku.
Po powrocie do kraju w 2004 r. został zatrudniony w Tele-Fonice Kable, w której utworzył funkcję i dział audytu wewnętrznego, którym kierował jako jego dyrektor.    Następnie, w latach 2005-2006 pracował w PricewaterhouseCoppers jako menedżer w dziale Performance Improvement. Od 2006 do 2009 r. był Dyrektorem Audytu w Spółkach Południowych Aktywów PKN ORLEN tj. w ORLEN OIL Sp. z o.o. (gdzie zbudował funkcję audytu wewnętrznego) i w Rafinerii Trzebinia S.A. W latach 2010-2011 pracował w Katarze w United Development Company na stanowisku Starszego Audytora/Audytora Wiodącego. Od 2011 r. odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego i kontroli w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce odpowiedzialnej za proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W PGE EJ 1 Lucjan Ostruszka jest obecnie Dyrektorem Biura Kontroli Zgodności.
 
Od 2002 r. Lucjan Ostruszka jest związany z Krakowską Szkołą Biznesu, gdzie na studiach podyplomowych oraz MBA prowadzi zajęcia z audytu wewnętrznego oraz w obszarze zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć. Jest również promotorem prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych.

Posiada następujące kwalifikacje/certyfikaty:
o    Certified Internal Auditor (CIA)
o    Certified Information Systems Auditor (CISA)
o    Certified Fraud Examiner (CFE)


dr Tomasz Rojek

dr Tomasz Rojek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności zajmuje się problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wielokryterialnej oceny przedsiębiorstwa, w tym analizy finansowej, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz kształtowania struktury kapitałowej i doboru źródeł finansowania.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz projektów doradczych i prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej. Dydaktyk, ekspert szkoleniowy i konsultant wdrożeniowy w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin