Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych

Profil słuchacza:

Pierwsze w Polsce unikalne, dwusemestralne studia podyplomowe będące odpowiedzią na wyzwania zarządcze, organizacyjne, komunikacyjne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne jakie niesie ze sobą funkcjonowanie instytucji w warunkach zagrożeń epidemiologicznych. Dzięki studiom osoby zarządzające różnego rodzaju instytucjami zyskają praktyczne przygotowanie do profesjonalnego radzenia sobie z opanowaniem kryzysu, jaki w organizacjach wywołuje pandemia. Studia zrealizowane zostaną we współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny.

Na ten kierunek zapraszamy przedstawicieli zarówno sektora publicznego, ale także firm i instytucji, których działalność w warunkach pandemii wymaga wdrożenia specjalnych kroków prewencyjnych.  Zarządzanie ryzykiem epidemicznym to dzisiaj ważna umiejętność organizacji pracy i funkcjonowania organizacji w często zmiennych warunkach. Studia skierowane są w szczególności do osób pracujących w jednostkach zarządzania kryzysowego, kierowników jednostek publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, szkół i przedszkoli itp., odpowiedzialnych za obszary związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, działów HR oraz dla kadry kierowniczej.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem epidemicznym w instytucjach publicznych jest przygotowanie i odpowiednie przeszkolenie kadry zarządzającej w instytucjach publicznych w zakresie zarządzania kryzysowego w warunkach pandemii, zarządzania finansami organizacji, profilaktyki chorób zakaźnych, prawa pracy w warunkach pandemii, psychologii, a także bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji wewnątrz organizacji. Niezwykle istotnym wydaje się przygotowanie zarówno od strony ekonomicznej, umiejętności zarządzania w warunkach pandemii, jak również w kwestiach typowo zdrowotnych, w obszarze zarządzania ryzykiem epidemicznym, profilaktyki i higieny, a także sprawnej komunikacji. Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest przede wszystkim do samorządów oraz instytucji publicznych, w tym przedsiębiorstw, szkół, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury, korporacji, w których zarówno dla pracowników, jak osób korzystających z ich usług występuje podwyższone ryzyko zakażenia SARS - COV -2 oraz innych chorób wysoce zakaźnych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 

- dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 


 

Czesne

5000 PLN

Opiekun kierunku

dr Marta Ulbrych

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

L.p.

Przedmiot

1.

Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii

2.

Zarządzanie finansami w warunkach kryzysowych

3.

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych

4.

Bezpieczeństwo informatyczne instytucji publicznych

5.

Profilaktyka chorób zakaźnych

6.

Logistyka w warunkach kryzysowych

7.

Publiczne instrumenty i mechanizmy wsparcia ekonomicznego

8.

Prawo zdrowia publicznego

9.

Prawo pracy w warunkach kryzysu pandemicznego

10.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach kryzysowych

11.

Proces komunikacji wewnątrz organizacji

12.

Psychologia ludzkich zachowań w warunkach pandemii

13.

Przywództwo i style kierowania

14.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

12.

Zarządzanie zmianą w organizacji

13.

Zarządzanie w warunkach pracy zdalnej

14.

PR sytuacji kryzysowych

15.

System zdrowia publicznego w warunkach epidemii

16.

Seminarium końcowe

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

 

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin