Zarządzanie sferą usług medycznych - edycja XIII

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi, a także wiedzy praktycznej związanej z prowadzeniem podmiotów leczniczych, w tym prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych, kontraktowania usług medycznych z NFZ, zarządzania jakością i certyfikacji oraz zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza oraz zarządzanie personelem.

Profil słuchacza:

Studia adresowane do absolwentów szkół wyższych dowolnej specjalizacji zamierzających pracować bądź już pracujących na w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, lub innych podmiotach leczniczych na stanowiskach kierowniczych lub planujących rozwijać swoją karierę zawodową w takim kierunku. Studia dedykowane są również osobom, które w przyszłości planują otworzyć podmiot gospodarczy świadczący usługi medyczne.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

dr Marta Ulbrych

dr Agnieszka Pach-Gurgul

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

System ochrony zdrowia w Polsce. Kluczowe założenia funkcjonowania i wyzwania

5

2

2.

Rachunkowość zarządcza

14

3

3.

Kluczowe kompetencje w podmiotach leczniczych

12

2

4.

Marketing jednostek ochrony zdrowia

12

2

5.

Compliance: przestrzeganie norm etycznych w podmiotach leczniczych

12

2

6.

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

12

2

7.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w podmiotach leczniczych

12

2

8.

Gospodarka lekami

12

2

9.

Jakość w ochronie zdrowia. Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych

12

2

10.

Zarządzanie zmianą w podmiotach leczniczych

7

1

11.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych

12

2

12.

Finanse i controlling podmiotów medycznych

12

2

13.

Ochrona danych osobowych w branży medycznej i farmaceutycznej

12

2

14.

Prawne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym

13

2

15.

Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia

6

1

16.

Biznes plany oraz zarządzanie interesariuszami w projektach w sektorze ochrony zdrowia

5

1

17.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

7

1

18.

Praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi

7

1

19.

Seminarium

10

3

 

Razem:

194

35

 

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin