Zarządzanie środowiskowe

Cel studiów:

Zasadniczym celem studiów jest przekazanie wiedzy, która umożliwi uczestnikom studiów szeroką ocenę podstawowych problemów ekologicznych występujących w gospodarce, ich wpływu na działanie podmiotów gospodarczych, wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do działalności gospodarczej podmiotów oraz wymaganych norm i standardów. Studia umożliwią również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowań do wdrażania, implementowania oraz kontrolowania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. Celem ukończenia studiów jest także przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na jedno z poniższych stanowisk: specjalisty ds. systemu zarządzania środowiskowego, pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego, audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego lub menedżera zarządzania środowiskowego.

Profil słuchacza: 

Studia adresowane są dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę i uzyskać najwyższe kwalifikacje z zakresu systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz audytowania systemów. Grupę docelową do której adresowane są studia stanowią menedżerowie zarządzający małymi i średnimi firmami, kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, w których zdecydowano się na wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością, oraz wszystkich tych osób które chcą rozszerzyć wiedzę z tego zakresu.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć. 

Program studiów:

 1. Podstawy zarządzania środowiskiem
 2. Standardy środowiskowe
 3. Ekonomika ochrony środowiska
 4. Systemy zarządzania środowiskowego w organizacji
 5. Planowanie wdrażania systemów zarządzania środowiskiem
 6. Wprowadzenie do akredytacji i certyfikacji
 7. Audytowanie systemów zarządzania środowiskowego
 8. Ekorozwój
 9. Zarządzanie jakością
 10. Metody oceny projektów gospodarczych
 11. Finansowanie inwestycji ekologicznych
 12. Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu działalności prośrodowiskowej
 13. Ekologia wyrobów
 14. Gospodarka odpadami
 15. Prawo ochrony środowiska
 16. Tworzenie zespołów
 17. Podstawy komunikowania się
 18. Etyka środowiskowa
 19. Marketing ekologiczny
 20. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin