Zarządzanie turystyką międzynarodową

Cel studiów:

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom bieżących problemów oraz trendów w sektorze turystyki międzynarodowej obejmujących aspekty organizacyjne, rynkowe, jak również gospodarcze. Słuchacze mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji i obsługi turystyki,wtym zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelowym. Słuchacze nabędą praktycznych umiejętności związanych m.in. z tworzeniem biznes planu, przygotowywaniem produktu turystycznego, badań marketingowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze turystyki.

Profil słuchacza:

Osoby pracujące w sektorze turystyki, a także prowadzące lub zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w tym sektorze.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

5200 PLN

Opiekun kierunku

mgr Michał Rudnicki

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Program studiów:
1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
2. Podstawy rachunkowości
3. Prawo w turystyce
4. E- marketing w turystyce
5. Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
6. Systemy globalnej dystrybucji w turystyce (lab.)
7. Turystyka biznesowa - biura podróży
8. Turystyka przyjazdowa - biura podroży
9. Zarządzanie transportem autokarowym w turystyce
10. Zarządzanie transportem lotniczym w turystyce
11. Badania marketingowe w turystyce
12. Zarządzanie firmą turystyczną
13. Biznes plan w turystyce
14. Planowanie strategiczne w firmie turystycznej
15. Obsługa gości z elementami protokołu dyplomatycznego
16. Programowanie produktu turystycznego
17. Strategie marketingowe międzynar. grup hotelowych
18. Międzynarodowy ruch turystyczny
19. Ekonomika i organizacja gastronomii
20. Rozwój e-turystyki (e-commerce)
21. Zajęcia praktyczne
22. Public relation w turystyce
23. Seminarium dyplomowe
 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin