Zarządzanie zasobami ludzkimi - edycja XXXIV

Cel studiów:

Głównymi celami realizowanych studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne pełnienie funkcji menedżerskich. Cele szczegółowe kierunku studiów dotyczą przekazania wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania współczesnych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo celem studiów jest trening umiejętności uczestników w zakresie planowania i organizacji pracy własnej, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, przywództwa czy zarządzanie zespołem. 


Profil uczestnika:


Studia skierowane są do osób, które są zainteresowane tematyką zarządzania ludźmi w organizacji i chcą aktywnie i skutecznie uczestniczyć w budowaniu własnej ścieżki zawodowej w tym obszarze. Studia są skierowane głównie do menedżerów zatrudnionych na różnych szczeblach organizacyjnych, którzy zarządzają zespołami pracowniczymi; właścicieli lub osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które odpowiadają za kształtowanie procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz specjalistów zatrudnionych w komórkach personalnych, odpowiadających za jakość zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Atuty studiów:


 • Program studiów bazujący na najnowszych trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Wykorzystywanie różnych technik prowadzenia zajęć w celu optymalnego wykorzystania procesu uczenia się – zajęcia warsztatowe (bazujące na analizach przypadków, dyskusjach, rozwiązywaniu problemów), wykłady i prezentacje, prace projektowe w zespołach, testy i gry,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplomu Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Program studiów opracowany został na podstawie informacji pozyskanych od menedżerów, prezentujących ich oczekiwania.
 • Program studiów realizowany przez dwa semestry co sprzyja efektywnemu planowaniu zajęć w kontekście obowiązków zawodowych uczestników

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:


 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

3900 PLN

Opiekun kierunku

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

6

1

2.

Modele kompetencyjne w ZZL

6

1

3.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

20

3

4.

Racjonalizacja zatrudnienia – zatrudnianie i zwalnianie

18

3

5.

Przywództwo i style zarządzania

6

1

6.

Komunikacja interpersonalna

6

1

7.

Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem

5

1

8.

Audyt i controlling personalny

5

1

9.

Performance management

12

2

10.

Autoprezentacja i wywieranie wpływu

10

1

11.

Motywowanie pozafinansowe

6

1

12.

Zarządzanie systemami wynagradzania

12

2

13.

Programy rozwoju pracowników

12

1

14.

Zarządzanie karierą

6

1

15.

Budowanie zespołów

6

1

16.

Podstawy negocjacji biznesowych

5

1

17.

Budowanie marki pracodawcy

5

1

18.

Organizacja funkcji personalnej

5

1

19.

Planowanie pracy i zarządzanie czasem

6

1

20.

Zarządzanie talentami

6

1

21.

Zarządzanie zmianą

21

3

22.

Diagnoza potencjału i predyspozycji pracowników

5

1

23.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

199

33

 

Wykładowcy

dr Marek Benio

dr Marek Benio

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Katedrą, później Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny, zarządzanie publiczne.

Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Propagator debat oksfordzkich, tutor, organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

Doświadczenie zawodowe:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkurs Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

Wykształcenie:
Profesor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

Publikacje:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288

Personal data:
Beata Buchelt, Prof. UEK dr hab..
Professional experience:
HRM Consultant,Specialized Hospital in Przemysl, Poland (2 000 employees)
Project „Human capital management in hospitals”, Polish National Science Centre (NCN) No. DEC–2013/11/B/
HS4/01062, project manager
Project „Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE)”, European Union’s Seventh Framework
Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256, researcher
Auditor. Institute of Labor and Social Studies, Warsaw, Poland (2002-present)
Visiting Professor at Roosevelt University, Chicago, USA & Pforzheim University, Germany.

Education:
Dr hab. in economics in the field of management studies awarded by the Resolution of the Faculty of Economics
and International Relations at Cracow University of Economics.
PhD in management studies, Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Maastricht, Netherlands.

Research and teaching:
Interests: performance management, international HRM, employer branding, talent management, labour market
Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International
Journal of Human Resource Management, vol. 26(15), pp. 1965-1982.
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), in: Garavan T.N.,
McCarthy A.M., Morley M. (ed.), Global Human Resource Development: Regional and Country Perspectives, Routledge, Taylor & Francis
Group, New York, pp. 269-288.


dr Mariusz Makowski

dr Mariusz Makowski

Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny obszar zainteresowań naukowych: komunikacja masowa, media, kształtowanie postaw, etyka mediów, nowe media, perswazja, reklama, fotografia jako medium komunikowania. W latach 2013-2015 realizator grantu UE – Rozwijanie Przedsiębiorczości w Polskiej Szkole (Comenius Leonardo DaVinci). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pracował dla Gazety Wyborczej, Newsweek-a i Forbes-a. Wykładał w Akademii Fotografii. Od 15 lat popularyzuje psychologię w radio, telewizji i prasie. Główny nurt dydaktyczny na UEK to psychologia komunikowania się, psychologia w zarządzaniu i biznesie. Prowadzi zajęcia w języku angielskim. Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia do certyfikatu EAGT. W sieci prowadzi autorską stronę poświęconą psychologii psychoradio.pl oraz bloga foto-spiżarnia.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

Piotr Markiewicz (born March 17, 1964 in Rabka) is Senior Lecturer in the Chair of  Strategic Analysis at the Cracow University of Economics. He posses Ph.D. degree in Economics and Management Sciences (Cracow Academy of Economics, Faculty of Management. 2000). In the years 2010 - 2012 he was an expert in Cracow Technology Park: Technology Perspective Kraków - Małopolska 2020. Use of the SWOT analysis for identification of 10 key technologies. Expert and co-author of a report: Technology Roadmap as a tool for implementation of development strategies for selected technologies. From January 2013 to March 2014 project coordinator „Innovation Broker as a tool of development of modern economics in Małopolska”.

 

Selected publications:

 1. Markiewicz P., Żbikowska A., The role of marketing in the development of business models - a theoretical approach, Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, pp. 213-226 [ISBN: 978-86-6091-049-5]
 2. Markiewicz P., Żbikowska A., Sources of a competitive advantage in shaping competitive position of Polish exporters on foreign market, Ekonomski horizonti, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2013, pp. 61-76 [ISSN 1450-863X]
 3. Adamus M., Markiewicz P., Scenario analysis under chaos, Intellectual Economics, Issue: 7(2)/2013. Vilnius 2013, pp. 182-194. [ISSN 1822-8011]
 4. Markiewicz P., Methodical aspects of applying strategy map in an organization, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika, Wilno 2013, pp. 33-51. [ISSN 2029-7491].
 5. Adamus M., Markiewicz P., Coopetition in the context of assumptions of the Resource Based View, Make Learn, Management Knowledge and Learning, International Conference 2012, Slovenia 2012, pp. 915-925. [ISBN 978-961-6813-10-5]
 6. Markiewicz P., Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development, [w:] Theory of Management nr 6, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Edited by Štefan Hittmár,  Publishing University of Zilina, Zilina 2012, pp. 27-31. [ISBN 978-80-554-0591-9]
 7. Markiewicz P., Change Management in the Strategy Implementation Process, Intellectual Economics – Scientific Research Journal, Vol.5 No 2 (10), Vilnius 2011, pp. 257 – 267. [ISSN 1822-8011]
 8. Markiewicz P., Corporate social responsibility – strategic aspects, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2009 [w:] Strategic Management and its Support Information Systems, Edited by Jindrich Kaluża, pp. 42 – 52. [ISBN 978-80-248-2031-6]

 


mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

Cracow University of Economics, Poland

Doświadczenie zawodowe:

Profesor UEK (2008-obecnie)

Wybrane projekty badawcze: zarządzanie karierą, zarządzanie talentami, kobiety na rynku pracy, zarządzanie talentami w MSP, percepcja osób starszych w organizacjach.

Współpraca naukowa ze Szkołą Główną Handlową, Johannes Kepler University Linz, Uniwersytetem Jagiellońskim

Wyykształcenie:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Nauka i dydaktyka:

Obszary zainteresowań: zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematykę kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych, w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Publikacje:

Koncepcja rozwoju kariery w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

W górę– to jedyna droga, (coauthor), ACK UEK, Kraków 2013.

Human Resource Management in Transition. The Polish Case, (coauthor), Oficyna a Wolters Kluwer business,  Warszawa 2011.


dr Wojciech Pająk

dr Wojciech Pająk

Doktor Ekonomii, w zakresie Nauk o Zarządzaniu. Tytuł pracy doktorskiej: System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa.

Obecne miejsce pracy:

Katedra Analiz Strategicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Obszar zainteresowań naukowych:

Zarządzanie strategiczne, Organizacje sieciowe, Audyt wewnętrzny, Logistyka.

Wybrane publikacje:

Założenia metodyczne audytu negocjacji [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, red. Lisiński M., Ziębicki B., Kraków 2016

Założenia metodyczne badania strategii relacyjnych i konfiguracji sieci dostaw [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia, Folia Oeconomica nr 305, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Models as tools of analysis of a network organisation, Management and Education, Wilno 2013

Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza., (red.) Jaki A., Borowiecki R., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012

Personnel audit process, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Wilno 2012

Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector [w:] Performance management. Implementations in business and non-profit organisations, (red.) Nesterak J., Cracow University of Economics Foundation, Cracow, 2012

Badanie logistyki sieci dostaw, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Audyt struktury organizacyjnej, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Audyt logistyczny, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Strategie zarządzania w sieci dostaw, [w:] Prace z zakresu analiz strategicznych, Zeszyty Naukowe nr 856, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Działalność dydaktyczna:

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji

Techniki twórczego myślenia

Inżynieria technologii i stanowiska pracy

Inżynieria procesów informacyjnych

Globalizacja procesów logistycznych

Audyt wewnętrzny struktury jednostek sektora publicznego

Audyt logistyczny

Działalność poza Uczelnią:

Udział w programie projektu "Broker innowacji jako narzędzi dla efektywnego systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w charakterze eksperta w zespole oceniającym opracowanie i wrażanie programów rozwoju dla przedsiębiorstw w ramach programu Unijnego  „Instrumenty szybkiego reagowania”.

Zastępca Kierownika Grupy Roboczej ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim.


prof. UEK dr hab. Urban Pauli

prof. UEK dr hab. Urban Pauli

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA z zakresu: motywowania pracowników, szkoleń, modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i projekty doradcze dla firm, podmiotów administracji publicznej i organizacji non profit. Przygotował i zrealizował procedury AC/DC oraz projekty doradcze z zakresu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, systemów ocen okresowych, kompleksowych programów rozwoju pracowników. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autor kilkunastu artykułów naukowych, monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, współautor publikacji książkowych m.in.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie.

Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego.

Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych.

Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit.

Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wykładowca na wszystkich formach studiów, organizator i opiekun studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunkach: „Doskonalenie umiejętności kierowniczych” – podyplomowe studia dedykowane dla kadry menedżerskiej GK Kęty, „Podstawy przedsiębiorczości – studia dla nauczycieli”, „Kadry i płace”, „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – studia dedykowane dla kadry menedżerskiej Comarchu. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą, wykonując projekty z zakresu m.in. wartościowania pracy, projektowania systemów wynagrodzeń, tworzenia strategii, oceny struktury organizacyjnej i systemu zarządzania. Realizował projekty m.in. dla: ZPOW „Hortino” Sp. z o.o., ORLENOIL Sp. z o.o., „Wosana” S.A., Zakładów Mięsnych „Haga-Plus” Sp. z o.o., V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Chemobudowy-Kraków” S.A., Firmy Farmaceutycznej „Farma-Projekt” Sp. z o.o., Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Fabryki Autobusów „Autosan” w Sanoku, „Tauron” Polska Energia S.A. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych.

 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin