KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Dostęp do informacji publicznej

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (tajemnice prawnie chronione, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy)
 • Tryb udzielania i odmowy dostępu do informacji publicznej
 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 • Problemy przy stosowaniu ustawy o  dostępie do informacji publicznej -dyskusja
Ochrona danych osobowych
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Organ ochrony danych osobowych
 • Konsekwencje(odpowiedzialność prawna) naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ochrona informacji niejawnych
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Zasady klasyfikowania informacji niejawnych
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych.


Wykładowca: Radca Prawny mgr Marcin Grab

Cena

400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin