KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Efektywny feedback i rozmowy oceniające

Efektywny feedback i rozmowy oceniające (8h)

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

  •      menedżerów średniego i niższego szczebla zarządzania

Planowane efekty szkolenia

w zakresie wiedzy:

  •     Pozyskanie wiedzy na temat zasad przekazywania informacji zwrotnych
  •     Pozyskanie wiedzy na temat sposobów prowadzenia rozmów oceniających

w zakresie umiejętności:

  •     Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku
  •     Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób.

Przykładowe ćwiczenia:

  •     Przygotowanie planu feedbacku dla pracownika po zrealizowanym zadaniu
  •     Przygotowanie się do rozmowy oceniającej na podstawie arkusza oceny
  •     Symulacja feedbacku
  •     Symulacja rozmowy oceniającej
  •     Przygotowanie planu rozwoju dla pracownika

Cena

1400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

1. Ogólne zasady oceniania pracowników i prowadzenia rozmów oceniających
a.    Cele rozmów oceniających
b.    Forma prowadzenia rozmowy
c.    Zasady przekazywania informacji pozytywnych
d.    Zasady przekazywania informacji negatywnych

2. Przekazywanie bezpośrednich informacji zwrotnych (feedback)
a.    Przedmiot feedbacku
b.    Struktura feedbacku
c.    Typowe reakcje pracowników
d.    Czynniki wpływające na efektywność feedbacku

3. Przygotowanie i prowadzenie rozmów oceniających (w ramach systemu oceniania)
a.    Przedmiot rozmowy oceniającej
b.    Błędy popełniane w trakcie oceniania
c.    Struktura rozmowy oceniającej
d.    Błędy w prowadzeniu rozmowy
e.    Typowe reakcje pracowników
f.     Czynniki wpływające na efektywność rozmowy oceniającej

4. Planowanie działań rozwojowych dla pracowników na podstawie wyników ocen

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin