KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (8h):

Szkolenie skierowane jest do:

    Menedżerów zajmujących się ZZL
    Pracowników działów personalnych
    Właścicieli firm, menedżerów zarządzających

Planowane efekty szkolenia:

w zakresie wiedzy:

  •     Pozyskanie wiedzy na temat znaczenia i wykorzystywania modeli kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  •     Pozyskanie wiedzy na temat sposobów diagnozowania kompetencji
  •     Pozyskanie wiedzy na temat możliwości integrowania działań w obszarze funkcji personalnej za pomocą modeli kompetencyjnych

w zakresie umiejętności:

  •     Rozwój umiejętności w zakresie definiowania kompetencji dla stanowisk pracy i budowania modeli kompetencyjnych
  •     Rozwój umiejętności w zakresie organizowania procesów personalnych wokół modeli kompetencyjnych

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 15 osób

Przykładowe ćwiczenia

    Każdy z uczestników na podstawie wybranego przez siebie stanowiska przeprowadzi analizę realizowanych zadań pod kątem zidentyfikowania pożądanych zachowań. W kolejnym etapie zadania te będą grupowane w kompetencje. Efektem finalnym będzie przygotowanie całościowego profilu kompetencyjnego dla stanowiska.

    Uczestnicy otrzymają profil kompetencyjny dla stanowiska wraz z opisującymi je zachowaniami, zadaniem będzie przygotowanie opisów dla każdego z poziomu spełnienia kompetencji z uwzględnieniem specyfiki organizacji.

 

 

 


 

Cena

1400 PLN

Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Patrycja Gniadek

tel. 12 293 55 60 - mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

1. Istota i geneza zarządzania kompetencjami, trendy w zarządzaniu kompetencjami

2. Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w organizacji

3. Metody definiowania kompetencji – metody eksperckie, analiza zdarzeń krytycznych, analiza ról i zadań
a.    Analiza funkcjonalna
b.    Analiza behawioralna

4. Budowanie profili kompetencyjnych"
a.    Przygotowywanie opisów kompetencji
b.    Formułowanie wyznaczników behawioralnych
c.    Poziomy spełnienia oczekiwań
d.    Grupowanie kompetencji w klastry, skupiska
e.    Kompetencje stanowiskowe a kompetencje organizacyjne

5. Planowanie działań personalnych z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych

 

 

 

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin