KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Planowanie działań rozwojowych dla pracowników

Planowanie działań rozwojowych dla pracowników (8h)

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

  •     Menedżerów zajmujących się ZZL
  •     Pracowników działów personalnych
  •     Właścicieli firm, menedżerów zarządzających

Planowane efekty szkolenia

w zakresie wiedzy:

  •     Pozyskanie wiedzy na temat metod identyfikacji potrzeb rozwojowych
  •     Pozyskanie wiedzy na temat sposobów doskonalenia kompetencji pracowników

w zakresie umiejętności:

  •     Rozwój umiejętności w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych w firmie
  •     Rozwój umiejętności w zakresie planowania działań rozwojowych

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 15 osób.

Przykładowe ćwiczenia:

  •     Przygotowanie metod analizy potrzeb rozwojowych dla całej organizacji oraz wybranych grup pracowników
  •     Opracowanie planu rozwoju dla pracowników, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb
  •     Opracowanie narzędzi i założeń do badania efektywności programów rozwojowych

Cena

1400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

1. Charakterystyka kluczowych etapów działania w procesie rozwoju pracowników

2. Analiza potrzeb rozwojowych pracowników

a.    Metody analizy potrzeb rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w analizę potrzeb
c.    Przygotowywanie raportów z analizy potrzeb

3. Planowanie działań rozwojowych
a.    Definiowanie celów działań rozwojowych
b.    Grupowe formy doskonalenia kompetencji pracowników
c.    Indywidualne formy doskonalenia kompetencji
d.    Kryteria doboru formy do potrzeb i zakładanych celów
e.    Opracowywanie harmonogramów szkoleń
f.     Przygotowywanie budżetów
g.    Współpraca z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi – kryteria doboru, warunki współpracy

2. Ocena efektywności programów rozwojowych

a.    Metody i modele oceny programów rozwojowych
b.    Podmioty zaangażowane w badanie efektywności
c.    Przygotowanie zestawień i raportów
d.    Wykorzystanie wyników oceny do dalszych działań rozwojowych

3. Development center – założenia metody i wykorzystanie w procesie doskonalenia kompetencji pracowników

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin